Alles wordt duurder maar ons salaris volgt niet… ’t is genoeg!

We zijn het kotsbeu te leven om te werken!

Onbetaalbare huurprijzen, bergen facturen, stijgende prijzen, schulden, stijgende werkdruk, stress, burn-outs, … en dan vergeten we nog de niet-aflatende aanvallen op onze openbare diensten en onze sociale zekerheid.

KAMERADEN!

Mobiliseer met ons mee! Bereid met ons een actieplan voor!

Samen komen we er! Onze eisen zijn meer dan gerechtvaardigd!

  • Verhoging van alle loonschalen met 10 %! Neen aan de lage lonen!
  • Een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen!
  • Invoering van de sociale programmatie (eindejaarspremie) binnen de volledige openbare diensten, ter waarde van een 13e
  • Betere werkomstandigheden: aanwerving van bijkomend personeel en algemene vaste benoemingen om een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening te garanderen.

Volgende afspraak:

GROTE VAKBONDSVERGADERING

OP 11 SEPTEMBER 2018 – 17u30

CONGRESSTRAAT 17-19, 1000 BRUSSEL

We zullen het samen hebben over het voorstel van een actieplan dat ter stemming voorgelegd zal worden.

Neem deel aan de toekomstige activiteiten van je vakbond.

Organiseer je! Word lid van de vakbond! Word lid van de ACOD!

 

No Comments Yet

Comments are closed