Actie in de Europese Commissie op 29/10/2013

Rudy Janssens interpelleert José Manuel Barroso in de Europese Commissie

Op dinsdag 29 oktober 2013 hebben leden van de ACOD-LRB-Brussel en de Europese Federatie van Vakbonden van de Openbare Diensten (EPSU, European Federation of Public Service Unions) José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, geïnterpelleerd tijdens een seminarie “Voor een bedrijfsvriendelijke openbare dienst” die plaatsvond binnen de Commissie.

Dit seminarie had als doel om aanbevelingen aan de Europese Commissie en haar lidstaten te formuleren om te komen tot een verbetering van de kwaliteit en de werking van de openbare dienst, rekening houdend met een nauwere samenwerking en competitiviteit met de bedrijven.

Verschillende Europese ministers verkondigden nieuwe loonbevriezingen (zogezegd “met akkoord van de vakbonden”), meer flexibiliteit, competitiviteit, een nauwere samenwerking met de privésector, meer privatiseringen en de werklasten met een – zogezegd noodzakelijke – vernietiging van meer dan 150.000 arbeidsplaatsen… minder werklieden binnen de openbare diensten, in een concurrentiële markt met de privésector binnen dewelke hun flexibiliteit omgekeerd evenredig is met hun werkzekerheid zou de norm moeten worden, dit allemaal binnen het kader van Europa 2020, de groeistrategie van de Europese Unie.

Kortom, een volledige privatisering en een sociaal bloedbad doorheen alle openbare diensten van Europa, dit alles onder het goedkeurend oog van 480 aanwezigen in het publiek, voor het merendeel leden van de Commissie zelf, banken en grote bedrijven, zonder enige tegenstem van de openbare diensten zelf… behalve die van Rudy Janssens, Federaal Secretaris van de ACOD-LRB-Brussel, die José Manuel Barroso geïnterpelleerd heeft toen hij zijn speech wou aanvangen. Leden van de ACOD-LRB-Brussel en de EPSU ontvouwden nadien een spandoek “Voor een bedrijfsmensvriendelijke openbare dienst”.

Hieronder vinden jullie het Franstalige persbericht van de EPSU naar aanleiding van deze actie, een kort videofragment op youtube en een tweede fragment (dat binnenkort zal verschijnen).

Link naar het videofragment van de actie : Een en Twee

Link naar het (Franstalige) persbericht

 

No Comments Yet

Comments are closed