OPROEP VOOR EEN STRIJDBARE 1 MEI !

OPROEP VOOR EEN STRIJDBARE 1 MEI !

De laatste twee eeuwen kenden lange periodes van onafgebroken strijd voor de afschaffing van de kinderarbeid, voor een vermindering van de arbeidsduur, voor waardige arbeidsomstandigheden. Kortom, voor een waardig leven. In deze context stonden de Amerikaanse arbeiders op 1 mei 1886 op om een werkdag van 8 uren en meer sociale rechtvaardigheid te Eisen.

Vandaag, na 40 jaar neoliberale aanvallen, richten het patronaat en zijn politieke vertegenwoordigers zich steeds hardnekkiger op het vernietigen van onze sociale verworvenheden, die we door een lange strijd van de arbeidersbeweging bereikt hebben. Hun strategie van winstmaximalisatie, die erop gericht is onze sociale zekerheid af te schaffen en onze openbare diensten te privatiseren, is een ramp voor de arbeiders, en voor ons milieu. De rijkdommen die de arbeiders produceren komen zo terecht bij de 1% rijksten, met als voornaamste gevolg een explosive van ongelijkheid.

Terwijl we in een rijk land wonen, leeft 1 op de 5 Brusselse families onder de armoedegrens, en het aantal daklozen is nog nooit zo hoog geweest; de arbeidsomstandigheden worden slechter en de lonen gaan omlaag; de werklozen en de zieke werknemers worden als doelwit beschouwd; de arbeiders zonder papieren en de migranten worden gecriminaliseerd en sommigen worden over de grens gezet; vrouwen zijn het voorwerp van discriminatie en worden lastiggevallen; de algemene en geïnstitutionaliseerde flexibilisering en verarming bieden geen enkel perspectief aan de jongeren.

Laat ons vandaag, op 1 mei 2018, de krachtsverhoudingen omdraaien. Laat ons in de grootst mogelijke eenheid betogen om onze verworvenheden, onze rechten en vrijheden te verdedigen, maar vooral om er nieuwe te veroveren.

– Tegenover de massale werkloosheid : collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen!

– Er is geld, verhoging van de lonen!

– Waardige pensioenen voor iedereen : een minimumpensioen van 1500 euro!

– Halt aan het seksisme en het racisme : eenheid in de strijd!

– Met of zonder papieren, we zijn allemaal arbeiders: regularisatie!

– Verdediging van de openbare diensten, de rijkdom van zij die er geen hebben : herfinanciering en hernationalisering!

– Als het klimaat een bank was, zou het al gered zijn! Massale investeringen in een werkelijk duurzame en ecologische transitie!

– Stop de criminalisering van de sociale bewegingen!

 

AGENDA :

Gezamenlijke vergadering ter voorbereiding van de manifestatie van 1 mei 2018

Maandag 19 maart 2018 om 17u30 Zaal A, Congresstraat 17-19, 1000 Brussel

Filmvoorstelling “Howard Zinn, The people speak” (A people’s history of the United States)

Maandag 16 april om 18u Zaal A, Congresstraat 17-19, 1000 Brussel

AFSPRAAK 1 MEI om 12u30, Poelaertplein Brussel (aan het Justitiepaleis). Daarna gaan we samen naar de voorziene evenementen op het Rouppeplein.

Om de oproep te ondertekenen : mail naar premiermaidelutte@gmail.com

No Comments Yet

Comments are closed