HANDEN AF VAN ONZE OPENBARE DIENSTEN!

HANDEN AF VAN ONZE OPENBARE DIENSTEN!

(gemeenten, OCMW’s, ziekenhuizen, netheidsdienst, scholen, openbaar vervoer, post, …)

 Download hier onze brochure:CGSPALR AUSTERITE-NL

Download hier onze posteraffiche ALR2-NL

Na het hakwerk in de federale en gewestelijke begroting en de 6e staatshervorming, pakken de regering en de financiële wereld nu onze lokale besturen aan (gemeenten, OCMW’s en hun diensten). Daar willen ze bezuinigingen opleggen omdat de overheidsschuld afgelost moet worden (die 20% van het jaarlijkse federale budget bedraagt).

 Maar let wel, de overheidsschuld en vooral de intresten op die schuld zijn veroorzaakt door een onrechtvaardig belastingbeleid dat al 40 jaar lang ten gunste van de rijksten gevoerd wordt, door de reddingsoperatie voor de privébanken (in 2008 en 2011), en doordat Europa politiek en monetair de hardste neoliberale lijn volgt, onder meer door middel van de verschillende Europese verdragen die de staten zeer strenge economische en budgettaire regels opleggen.

Zoals gewoonlijk wordt er bezuinigd op de rug van de werklieden en het merendeel van de bevolking:

vermindering van de uitgaven voor sociale zekerheid en gezondheidszorg, geknoei aan de index, loonstop, strengere voorwaarden voor toekenning van het pensioen, tornen aan syndicale vrijheden zoals de vrijheid van onderhandelen, flexibeler arbeidsrecht, steeds onzekerder (nep)statuten…

 Hierdoor nemen de spanningen toe en is er meer onderlinge concurrentie tussen werklieden en tussen de staten. Zo komen we in een helse neerwaartse spiraal terecht, op weg naar een meedogenloze wereld waar iedereen tegen iedereen zou zijn en solidariteit een misdrijf wordt.

Ze vragen ons MEER te werken voor MINDER loon!

Werklieden en burgers hebben de rijksten al genoeg gegeven!

Wij zeggen NEEN!

NEEN, we hebben niet te veel uitgegeven!

NEEN, we hebben niet boven onze stand geleefd: de overheidsuitgaven zijn niet gestegen; het zijn de openbare inkomsten die al tientallen jaren dalen. Het zijn dus niet de vreemdelingen, niet de mensen zonder papieren, niet de werklozen, niet de zieken en al zeker niet de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de schuldenlast van het land.

We mogen ons niet van tegenstander vergissen!

De bezuinigingen slaan nu toe op het lokale niveau, bij onze gemeenten, OCMW’s en andere openbare diensten: veel te veel onzekere arbeidsovereenkomsten, te weinig statutaire tewerkstelling, permanente overmaat aan werk, er vallen ontslagen en wie met pensioen gaat wordt niet vervangen, er is gebrek aan middelen, de tarieven voor de bevolking worden verhoogd, diensten worden gesloten en/of de dienstverlening aan de bevolking wordt minder goed … terwijl het aantal gebruikers van de openbare diensten maar blijft toenemen. Weet wel dat door herverdeling van de rijkdom en dankzij de openbare diensten iedereen toegang heeft tot bepaalde goederen en diensten.

De ACOD-LRB-Brussel zal vastberaden opkomen tegen gemeentelijke bezuinigingen

en eist voor de werklieden en de gebruikers van de openbare diensten:

  • de stopzetting van alle bezuinigingen bij de lokale besturen,
  • gewaarborgde werkgelegenheid en werkzekerheid en geen onzekere arbeidscontracten meer,
  • om banen te creëren, vermindering en verdeling van de werktijd tussen alle werklieden,
  • stopzetting van het uitsluitingsbeleid: er moet geen jacht gemaakt worden op armen, maar wel op armoede!
  • fiscale rechtvaardigheid ten bate van de meerderheid van de bevolking dat ons zal toelaten om de openbare diensten te herfinancieren,
  • opschorting van de lopende onderhandelingen tussen de EU en de VSA (TTIP) dat de dood van de openbare diensten betekent.

Samen verdedigen we sterke en kwaliteitsvolle openbare diensten!

Surf naar de website van de ACOD-LRB-BRU voor meer informatie over onze campagne tegen bezuinigingen: WWW.INFOSKES.BE of INFO.NOAUSTERITY@GMAIL.COM

No Comments Yet

Comments are closed