Nationale manifestatie voor een sterke sociale zekerheid

Afspraak: 9U30 bij Brussels ACOD, Jacqmainlaan 20

Onze sociale zekerheid beschermt ons. Wij beschermen onze sociale zekerheid.

Jij maakt mee de sociale zekerheid, met jouw bijdragen. Die sociale zekerheid beschermt je. Je hele leven lang. Terugbetaling bij de dokter, een pensioen, betaalde vakantie, kinderbijslag, een uitkering wanneer je een arbeidsongeval krijgt, ziek wordt, je job verliest, ouderschaps- verlof neemt …

Betaalbare zorg. Zekerheid. Vandaag staat dit allemaal onder druk. Het gat in de begroting is niet door de mensen gemaakt. Het wordt wel misbruikt om datgene wat de mensen hebben bijeengespaard, onze sociale zekerheid, uit te kleden. Ontoelaatbaar.

De laatste regering verminderde fors de bijdragen van werkgevers en bedrijven, bedacht sta-tuten die niet of nauwelijks bijdragen en zorgde voor onzekerheid bij de mensen. Slechte wil en slecht beleid die zorgen voor een tekort van 6,4 miljard in onze sociale zekerheid in 2024. Maar jij mag de rekening niet gepresenteerd krijgen. Besparen op kap van wie ziek wordt, een ongeval krijgt of met pensioen gaat, is geen optie. Het kan en moet anders.

#altijdbeschermd. Voor iedereen. Door iedereen.

Een sterke, federale en eerlijk gefinancierde sociale zekerheid, daar wordt iedereen beter van. Het ABVV wil de sociale zekerheid verzekeren, verbreden en verdiepen.

Wij gaan voor:

  • een minimumpensioen van 1500 euro netto per maand, een wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar
  • sociale uitkeringen boven de armoedegrens
  • betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg
  • een uitkeringsgarantie voor wie zijn job verliest of voor jongeren die uit school komen
  • een rechtvaardige financiering van onze sociale zekerheid en dus een eerlijke bijdrage van kapitaal en vermogenden

Stakingsaanzegging voor 28/1/2020

No Comments Yet

Comments are closed