FN Herstal: wat is er aan de hand in ons ABVV?

Midden juni vernamen we via de pers dat Gianni Angelucci, al 24 jaar ABVV-activist en voorzitter van de FN-metaaldelegatie, en Basilio Rotolo, voorzitter van de regionale vakbond van Herstal, uit het ABVV gezet waren.

Op maandag 17 juni, toen het ABVV als winnaar uit de sociale verkiezingen van het FN kwam, mobiliseerden een honderdtal kameraden zich voor de gebouwen van het ABVV in Luik om hun afgevaardigden te steunen en te eisen dat de mening van de vakbondsafgevaardigden gerespecteerd zou worden.

Zoals onze Gazelco-kameraden in een motie schreven, drukken we onze diepe verontwaardiging uit over de interne oorlogen binnen het ABVV, die onze organisatie verzwakken. In de huidige context en tegenover de aanvallen die rechts op ons voorbereidt, is het duidelijk dat het ABVV de strijdbare en democratische vakbond moet zijn die we nodig zullen hebben in onze strijd.

Het is onaanvaardbaar dat bepaalde hogere structuren van onze organisatie repressieve, bureaucratische en gewelddadige methodes gebruiken om de vrijheid van meningsuiting binnen het ABVV te muilkorven. Uitgesloten kameraden wordt bijvoorbeeld verweten te veel gemobiliseerd te hebben tijdens de internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten op 8 maart 2024. Deze kritiek is des te verwonderlijker omdat het om een stakingsdag gaat die door het nationale ABVV werd uitgeroepen. We willen eraan toevoegen dat de kameraden van het FN in Herstal, door massaal te mobiliseren op die dag, gewoon de nagedachtenis eerden van de vrouwelijke machines van het FN die in 1966 een heroïsche strijd voerden voor gelijke beloning.

Wij eisen dat de directie van MWB Liège/Huy/Waremme de vervolging van onze kameraden stopzet. We eisen dat de vakbondsbasis, onze aangesloten leden en de arbeiders van FN beslissen wie hen het best kan vertegenwoordigen. Op een van de laatste FN-werknemersvergaderingen bevestigden 500 activisten opnieuw hun volledige steun aan de delegatie.

Het laatste woord laten we aan Gianni die zijn laatste bericht op de Facebookpagina van het ABVV FN Herstal als volgt afsloot: « We kijken uit naar 8 maart 2025, wanneer we even hard zullen mobiliseren als altijd. De delegatie zal jullie nodig hebben en samen zullen jullie grootse dingen bereiken. Straks zijn jullie in gevechtsorde om de risico’s te bestrijden die voor onze deur staan. Niemand mag jullie ooit vertellen wat je moet doen !!!! … Ons ABVV is niet het zelfbeschermende ABVV van vandaag, maar een ABVV van strijd en debat, een ABVV waar het woord staking geen taboe is. Ons ABVV is ziek, ernstig ziek, maar er zijn nog altijd kameraden die dezelfde waarden delen als wij. Ik reken op de delegatie om jullie bij te staan, om jullie te verdedigen en om dit syndicalisme dat mensen samenbrengt te bewaren.

Deze woorden weerspiegelen de waarden die onze sector verdedigt en we zijn het volledig eens met hun conclusie.

Brussel, 11.07.2024

No Comments Yet

Comments are closed