MOTIE VOORSOLIDARITEITMET DE ARBEIDERS VAN AUDI

 

Beste kameraden,
Met deze motie betuigt volledig ABVV-Brussel zijn solidariteit met de 371 uitzendkrachten bij Audi Brussel die het slachtoffer zijn van de niet-verlenging van hun arbeidsovereenkomst. ABVV-Brussel staat volledig aan hun kant. Deze brutale beslissing treft ook een veertigtal andere uitzendkrachten die in dienst zijn bij onderaannemers van Audi in Vorst. Sommige van onze kameraden-collega’s werkten al jaren met een tijdelijk contract, in afwachting van een vaste overeenkomst.

ABVV-Brussel hekelt deze eenzijdige verbreking van het akkoord dat enkele weken geleden werd gesloten om de productielijnen te behouden tot de zomervakantie.
We hadden verwacht dat Audi zijn belofte om banen te behouden zou nakomen.
Het ontbreken van een middellange- en langetermijnvisie voor de vestiging in Vorst schaadt de hele industrie, omdat het volledige netwerk van onderaannemers en industriële partners die betrokken zijn bij de autoconstructie erdoor wordt getroffen en zo wordt verzwakt.

Het vertrouwen dat ten grondslag zou moeten liggen aan een vruchtbare dialoog tussen directie en vakbonden is geschaad, des te meer omdat onze organisaties volledig zijn uitgesloten van de Taskforce die de federale regering heeft opgezet.

Zoals we onlangs nog hebben gezien met Delhaize, kunnen we niet aanvaarden – nu niet, en niet in de toekomst – dat werknemers louter worden beschouwd als een variabele factor die lukraak kan worden ingezet zodat industriële groepen hun winsten kunnen maximaliseren.

Meer dan ooit staat ABVV-Brussel aan de zijde van de werknemers die strijden en in opstand komen om hun job, hun arbeidsomstandigheden en hun waardigheid te behouden.

No Comments Yet

Comments are closed