OPENBARE DIENSTEN IN GEVAAR!

Persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront LRB-Brussel
Herfinanciering van de openbare diensten en bescherming van ons sociaal gemeengoed

De sector Lokale en Regionale Besturen (LRB) in Brussel omvat gezondheidszorg, sociale diensten, veiligheid en lokale diensten.
Het verdedigen van het sociaal gemeengoed, de strijd tegen het bezuinigingsbeleid en de onderfinanciering van de openbare diensten worden een prioriteit voor de vakbonden, zowel om banen te verdedigen als om te komen tot échte veranderingen. De besluitvormers van vandaag zien openbare diensten veeleer als een kostenpost dan als een hulpbron die essentieel is voor het goed functioneren van onze samenleving.
Daarom hekelt het gemeenschappelijke vakbondsfront de massale aanvallen op onze sociale verworvenheden en de privatisering van verschillende diensten (kinderdagverblijven, schoonmaak, preventie, wegeniswerken, openbare reinheid, enz.). Het doorvoeren van nieuwe bezuinigingen op de openbare diensten zal niet alleen de bevolking zwaar treffen, met name de minst bedeelden, en de werknemers van wie de arbeidsomstandigheden zullen verslechteren, maar zal ook de privatisering van deze diensten vergemakkelijken onder het voorwendsel van inefficiëntie.
De zogenaamde essentiële werknemers van de lokale en regionale besturen die onze hoofdstad draaiende houden, die onze straten schoonmaken, voor ons zorgen, voor onze kinderen zorgen, lokale diensten en eerstelijns sociaal werk leveren… zijn vandaag werkende armen. Ondanks het gewestelijk sociaal akkoord van 2021 dat in het Comité C ondertekend werd, ondanks de toepassing van de IF-IC barema’s in de Irisziekenhuizen en gezien de opeenvolgende crisissen (Covid, stijging van de voedsel- en energieprijzen, huisvesting, inflatie, enz.), wachten deze werknemers – en in het bijzonder de laagstbetaalden – nog steeds op een échte loonsverhoging.
Bovendien stellen we vast dat nieuwe managementtechnieken, soms autoritair of zelfs giftig, geïnspireerd uit de privésector, in combinatie met jarenlange besparingen in de overheidsdiensten (die een constant personeelstekort met zich meebrengen), de werknemers in onze sectoren mentaal steeds zwaarder belasten en extra risico’s opleveren voor hun gezondheid en veiligheid op het werk.
Bovendien zouden vaste benoemingen van het personeel de regel moeten zijn in onze openbare diensten! Het statuut garandeert immers neutraliteit ten opzichte van de politiek en de continuïteit van de dienstverlening aan het publiek. We stellen echter vast dat statutair personeel een minderheid is geworden en dat het aantal onzekere contracten in onze sectoren toeneemt; dit gebrek aan aanstelling verzwakt de openbare diensten en verslechtert de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers.
Voor de rest zal een vermindering van de werktijd tot 4 dagen per week en 32 uur per week, met behoud van loon en aanwerving van nieuw personeel, leiden tot een eerlijkere verdeling van de welvaart, een vermindering van het aantal werklozen, een verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welzijn, een vermindering van de uitgaven voor sociale zekerheid en een verkleining van de ecologische voetafdruk: voltijdwerkers zullen tijd besparen en deeltijdwerkers zullen extra loon verdienen voor dezelfde hoeveelheid gewerkte tijd.
Daarom is deze eerste actie op 7 december, gevoerd door het gezamenlijke vakbondsfront van de Brusselse lokale en regionale besturen, bedoeld om op te komen voor de herfinanciering van openbare diensten, waaronder :
– Het verdedigen van onze burgerlijke, politieke, sociale en vakbondsrechten, waar we de afgelopen drie eeuwen hard voor hebben gevochten.
– Een loonsverhoging van 10%.
– Toepassing van de 4-daagse 32-urige werkweek, met behoud van loon en compenserende aanwervingen.
– De regelmatige organisatie van statutarisatie- en bevorderingsexamens: het statuut is en moet de regel blijven.
– De invoering van methoden voor welwillend, participatief en democratisch management.
– De menselijke factor weer centraal stellen, zowel voor gebruikers van openbare diensten als voor hun werknemers.
– STOP privatiseringen: onze openbare diensten staan in voor de diensten aan de bevolking.

 

No Comments Yet

Comments are closed