PERSBERICHT: 20 miljoen minder in de brusselse OCMW’s

PERSBERICHT van de Brusselse vakorganisaties ACOD-LRB, ACV-OD en VSOA-CGSP ACOD ALR LRB
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het personeel van de lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest protesteert tegen de beslissing van de Brusselse gewestregering om de subsidies aan de OCMW’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 20 miljoen euro te verminderen.
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het personeel van de lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest protesteert tegen de beslissing van de Brusselse gewestregering om de subsidies aan de OCMW’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 20 miljoen euro te verminderen.
 
Dienen we de regering er werkelijk aan te herinneren dat de OCMW’s het laatste vangnet zijn voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en dat de armoede in Brussel alleen maar toeneemt?
 
De migratie-, energie- en huisvestingscrisis zijn nog lang niet voorbij en de gevolgen van Covid-19, de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen zijn nog steeds hard voelbaar voor de bevolking.
 
Het niet toewijzen van de 20 miljoen euro zou neerkomen op het schrappen van minstens 200 banen in de verschillende OCMW’s, of het nu gaat om algemene sociale diensten, huisvesting, energie of verhoogde tegemoetkoming.
 
In veel gemeenten moeten gebruikers geruime tijd wachten op hulp net vanwege de buitensporige werkdruk en het schreeuwende gebrek aan personeel.
 
🚨Het schrappen van zoveel banen (het equivalent van een Plan-Renault) in de huidige context zal onvermijdelijk de armoede en het gebrek aan toegang tot het recht doen toenemen en veel Brusselaars in armoede doen vervallen.
 
Deze frontale aanval van de Brusselse regering op onze openbare diensten zal ook een zeer negatieve impact hebben op de sociale werkers en dus op de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking: overbelasting van het werk, wat zal leiden tot nieuwe burn-outs, een vermindering van de kwaliteit van de sociale opvolging, een verslechtering van het welzijn op het werk en een grotere baanonzekerheid. Al deze factoren zullen eveneens een impact hebben op het vermogen van OCMW’s om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te vinden, dat zal verkiezen om in een gezondere omgeving te werken.
 
Maar hoe zit het met onze politici, die geacht worden in te staan voor het algemeen belang?
 
Deze beslissing van de gewestelijke regering wordt door het vakbondsfront gezien als een klap in het gezicht en een regelrechte oorlogsverklaring. 🔥
 
We lanceren dan ook een vakbondscampagne om eisen te stellen over 4 thema’s:
✊Implementatie van een welzijnsbeleid
✊Statutarisatie (vaste benoeming)
✊Collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen
✊Loonsverhoging
 
 
No Comments Yet

Comments are closed