Het indienen van een burgerwetsvoorstel dat onze gezamenlijke oproep voor een eerlijk en humaan regularisatie beleid tot binnenin het parlement brengt !

Wij vragen je nogmaals om je steun!  Vandaag vragen wij je om ons te steunen in de volgende stap: het indienen van een burgerwetsvoorstel dat onze gezamenlijke oproep voor een eerlijk en humaan regularisatie beleid tot binnenin het parlement brengt.

Wij willen tonen aan de beleidsmakers dat gedocumenteerde mede-burgers gevoelig zijn voor de situatie van ongedocumenteerde burgers. Vandaag heeft de petitie “We are Belgium Too” meer dan 46.000 handtekeningen verzameld en duizenden mensen bijeengebracht in de straten van Brussel. Wij danken je voor je steun, die ons in staat stelt de realiteit waarmee wij al jaren leven, aan het licht te brengen.

Dankzij deze campagne, de hongerstaking en de jarenlange strijd voor de waardigheid van ongedocumenteerde burgers, hebben we samen bewezen dat er een brede steun onder mede-burgers en instellingen bestaat, voor een eerlijk en humaan regularisatiebeleid. Toch blijft de regering zwijgen.

Daarom hebben “La Coordination des Sans-Papiers de Belgique”, “L’Union des Sans-Papiers pour la Régularisation”, en “Collectif Zone Neutre”, besloten hun krachten te bundelen om één van de allereerste burgerwetten in België tot stand te brengen. Een burgerwetsvoorstel is een mechanisme dat burgers toelaat rechtstreeks in het federale parlement een wetsvoorstel in te dienen.Tot voor kort hadden enkel parlementsleden dat voorrecht.

Met de hulp van juristen hebben we samen een wetsontwerp opgesteld waarin duidelijke, eerlijke en permanente criteria worden geëist. Als we erin slagen om tegen 17 mei 2022, (binnen minder dan 4 weken!) 25.000 handtekeningen verzamelen, wordt dit wetsvoorstel automatisch ingediend en openbaar besproken in het federale parlement.

Maar hier komt het. Daarvoor hebben we JOUW steun nodig! We vragen je vandaag om ook nu achter ons te staan: laat onze stem tot in het parlement klinken! Zet nog één stapje verder en onderteken ons wetsvoorstel op de campagnewebsite.

Daarnaast hebben wij ook nog onze Send & Sign actie. Met deze actie willen wij de campagne verspreiden om bekendheid te geven aan de realiteit van ongedocumenteerde burgers door kettingmails te versturen: verzendingen naar al je contacten, die zelf ook doorsturen naar hun eigen contacten, enz. Als je aan deze actie wilt deelnemen, klik op deze link.

Ten slotte. Als je dit burgerwetsvoorstel mee een stem wilt geven, kan je dus;

  • het burgerwetsvoorstel tekenen
  • onze video delen en meehelpen ruchtbaarheid creëren rond de campagne;
  • deelnemen aan de Send & Sign actie door een e-mail te versturen naar al je contacten
  • meedoen aan komende acties: meld je aan via e-mail
  • je abonneren op de nieuwsbrief van In My Name 
  • een meldpunt organiseren op je werkplek, organisatie, campus, school (vanaf 16 jaar), … en er de campagne affiches op te hangen, flyers uit te delen, formulieren te laten invullen, Heb je flyers en/of affiches nodig? Laat ons per e-mail weten hoeveel je er nodig hebt.- 
  • de campagne volgen op onze facebook en instagram pagina’s;
  • de campagne financieel steunen door een donatie te maken op: BE94966013805814 (communicatie: donatie IMN) 

We are Belgium too team

No Comments Yet

Comments are closed