PROTOCOL 2021 / 1 VAN HET COMITÉ C VAN DE LOKALE BESTUREN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront dat het personeel van de lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt ondertekent het protocol 2021/1 voor akkoord. Niettemin wenst het de volgende opmerkingen te maken:

  • Hoewel de inspanningen om de lonen van de personeelsleden van de lokale besturen te herwaarderen toegejuicht mogen worden, bevestigen wij nogmaals dat de in het protocol opgenomen pijlers 3 en 4 geen eis van de vakorganisaties vormen.
  • Wij betreuren het gebrek aan politieke moed om de loonschalen van de armste werknemers (niveaus E en D) aanzienlijk te verhogen, één van de belangrijkste eisen van onze eisenbundel. Een stijging van 2% voor de niveaus E en 2 tot 3% voor de niveaus D is lang niet voldoende om hen uit de armoede te halen. Wij herhalen onze oorspronkelijke eis: de loonschalen moeten absoluut met 10% verhoogd worden, aangezien de kosten van levensonderhoud blijven stijgen, in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoofdstad van België en van Europa.
  • Wat het punt omtrent de sociale vrede betreft, herinneren wij er nogmaals aan dat wij een eisenbundel zullen indienen betreffende de sector van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de 19 OCMW’s. Wij wensen over deze eisenbundel onderhandelingen te kunnen voeren, zowel op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als op lokaal niveau. Dit werd duidelijk aangekondigd tijdens de vergadering van het Comité. De sociale vrede heeft geen betrekking op de kwalitatieve punten van onze eisenbundel die niet onderhandeld werden in dit akkoord.
  • Wij herhalen nogmaals dat wij verwachten dat het volledige protocol 2021/1 uitgevoerd zal worden in alle lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Muriel Di Martinelli, Federaal Secretaresse, ACOD – CGSP

Rudi De Coster, Gewestelijk Secretaris, ACV OD – CSC SP

Brigitte Collin, Voorzitster LRB-Brussel, P VSOA – SLFP

 

No Comments Yet

Comments are closed