Persbericht naar aanleiding van de ondertekening van het Protocol 2021/01 van het Comité C van de lokale besturen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ACOD-LRB Brussel heeft kennis genomen van de mededeling van het kabinet van de Brusselse minister voor Lokale Besturen, dhr. Bernard Clerfayt, aan de pers dat de werknemers van de 19 Brusselse gemeenten, alsook die van de OCMW’s en de niet-zorgverlenende Verenigingen van
Hoofdstuk XII, hun lonen voor het einde van dit jaar zullen zien stijgen, en dit tot 2024.

Wij achten het niettemin van belang de uitspraken van de minister enigszins te verduidelijken. Deze eisenbundel werd ingediend onder de vorige minister-president belast met Plaatselijke Besturen, dhr. Rudi Vervoort. Wij kunnen inderdaad tevreden zijn over de inspanningen die na meer dan drie jaar van acties, talrijke mobilisaties van werknemers en besprekingen zijn geleverd om de loonvoorwaarden van de werknemers van de plaatselijke besturen te verbeteren. We hebben dan ook een protocol van akkoord ondertekend, maar hebben er belangrijke opmerkingen aan toegevoegd:

  • de maaltijdcheques en pensioensteun maken geen deel uit van onze eisen. We herinneren eraan dat maaltijdcheques niet deelnemen aan het socialezekerheidsstelsel en dat subsidies voor een aanvullend pensioen jarenlang in private verzekeringsbanken zullen belanden, waar ze hoogstwaarschijnlijk zullen worden gebruikt voor het voeden van vaak antisociale beleggingen;
  • wij betreuren eveneens het gebrek aan politieke moed om de loonschalen van de armste werknemers (niveaus E en D) aanzienlijk te verhogen, één van de belangrijkste eisen van onze eisenbundel. Een loonverhoging van 2% voor de niveaus E et van 2 tot 3% voor de niveaus D is lang niet voldoende om hen uit de armoede te halen.

Geconfronteerd met het ‘te nemen of te laten’ van het kabinet van de minister, hebben de werknemers besloten om de aalmoes van de Brusselse regering te aanvaarden.

Wij zullen niet vergeten om tijdens de volgende legislatuur te blijven strijden voor een gelijkschakeling met de lonen van onze collega’s in ons eigen Gewest.

De sociale vrede, die de minister van Lokale Besturen zo na aan het hart ligt, zal afhangen van de manier waarop het plaatselijk overleg zal verlopen en zal geenszins betrekking hebben op de eisenbundel van het personeel van de RH/RVT (openbare rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen) die wij op 14 oktober aan de minister belast met Welzijn en Gezondheid, dhr. Alain Maron, overhandigd hebben.

Er zouden ook acties ondernomen kunnen worden indien de kwalitatieve punten van onze eisenbundel niet op de onderhandelingstafel beland worden, met name:

  • statutarisering,
  • een collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen,
  • het invoeren van een werkelijk herplaatsing- en mobiliteitsbeleid,
  • het invoeren van een werkelijk preventiebeleid op gewestelijk niveau.

 

Perscontacten: 

Maxime Nys, Gewestelijk Secretaris ACOD LRB-Brussel – 0498 06 93 30

No Comments Yet

Comments are closed