« Als het klimaat een bank was, was het al gered!”

De klimaatcrisis is een realiteit en ook in België nemen extreme weersomstandigheden toe. Elke tiende graad telt en we moeten alles doen wat we kunnen om de schade te beperken. Na anderhalf jaar is de klimaatbeweging terug met een grote klimaatmars in Brussel. Meer dan 80 organisaties uit het hele land nemen deel, waaronder NGO’s, vakbonden, jeugdbewegingen en burgers.

Aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de klimaatconferentie in Glasgow wil de Klimaatcoalitie een krachtig signaal geven aan de beleidsmakers. « De boodschap is eenvoudig: wij verwachten ambitieuze, ondersteunende en samenhangende maatregelen.”

De door de klimaatverandering veroorzaakte stormen van dit jaar hebben in België en de rest van de wereld al veel slachtoffers geëist en waardevolle ecosystemen vernietigd. Er is een krachtig beleid nodig om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, te beginnen met de meest kwetsbaren. Anderzijds hebben de historische uitspraak in de Klimaatzaak en de publicatie van het nieuwe IPCC-rapport de alarmbel geluid: we moeten alles in het werk stellen om het over een andere boeg te gooien.

« De mobilisaties van de afgelopen jaren hebben de klimaatcrisis bovenaan de politieke agenda geplaatst. Nu is het tijd om beloften in daden om te zetten. Het is cruciaal, maar het is nog niet te laat!”

De strijd voor het klimaat als een collectief goed voor ons allen is ook een vakbondsstrijd. Een gezond klimaat is een openbare dienst waar wij allen recht op hebben! Laten we onze krachten bundelen en strijd voeren op alle vlakken: sociaal en ecologisch!

De ACOD-LRB Brussel zal daarom altijd aan de zijde van de werkers staan om deze strijd te leiden teneinde deze beleidswijziging te bewerkstelligen die van cruciaal belang is voor het behoud van ons milieu! Er bestaan alternatieven. Onze vakbondsorganisatie is ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid niet enkel individueel moet zijn, maar ook en vooral collectief! Overheden en staten moeten onder meer dringend normen en sancties opleggen aan multinationals die broeikasgassen en te veel vervuilend afval produceren! De regeringen moeten dringend en massaal investeren in het openbaar vervoer!

« Als het milieu een bank was, was het al gered! Massale investeringen voor een echte ecologische overgang!

De organisatoren vragen de deelnemers om de gezondheidsmaatregelen te respecteren…

No Comments Yet

Comments are closed