Welkom Patrick !

Wij verwelkomen kameraad Patrick BAUS die op 1 september 2021 tot het gewestelijk secretariaat is toegetreden om Marc DUPLESSIS te vervangen als vaste technicus voor de politie.

Patrick trad in 1984 in dienst bij de politie van St-Gillis waar hij 10 jaar bleef. In 1994 trad hij in dienst bij de gerechtelijke politie van het Openbaar Ministerie, waar hij werd ingedeeld bij de Groep Repressie Banditisme. Bij de hervorming van de politiediensten keerde hij, na een periode als programmaleider bij de AIK (Arrondissement Informatie Kruispunt), terug naar de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel als opsporingsambtenaar, waar hij de rang van 1ste Hoofdinspecteur met bijzondere specialiteit bekleedde. Tegelijkertijd was hij gedurende 17 jaar docent aan de GIP.

Patrick werd in 1992 voorzitter van de politieafdeling van Sint-Gillis en was van 1999 tot 2001 afgevaardigde voor de ACOD-Ministeries en in 2016 afgevaardigde binnen de afdeling Federale Politie. Vanaf 2018 was hij lid van het basisoverlegcomité 197 bij de politie.

Patrick is altijd doordrenkt geweest van het vakbondsleven: zijn grootvader, Armand Baus, ambtenaar bij de DOSZ, zat in het bestuur van de ACOD. Zijn vader Yvan Baus was afgevaardigde bij BBTK.

Wij heten Patrick welkom in onze ploeg en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

 

No Comments Yet

Comments are closed