Tot gauw Marc, bedankt voor alles!

Marc Duplessis trad in dienst bij de rijkswacht op 26 september 1973. Na drie jaar studie aan de Koninklijke Rijkswachtschool, studeerde hij af met de rang van Opperwachtmeester.

Na een verplichte periode in het Mobiel Legioen werd hij overgeplaatst naar de elite-eenheid van de rijkswacht, de Groep Diane.

Hij nam deel aan de beveiliging van de luchthaven van Zaventem op Paasmaandag 1979, de dag van de granaataanval op passagiers van de luchtvaartmaatschappij El Al.

Begin 1980 werd hij overgeplaatst naar de dienst voertuigen, een functie die hij acht jaar lang bekleedde voordat hij bij het kazerne peloton (logistiek) kwam.

In het begin van de jaren ‘90 werd hij bij het logistiek centrum van Ukkel belast met de nationale onderhoudstaken. Hij moderniseerde zowel de schoonmaaktechnieken als de apparatuur die verouderd was.

In 2005 trad hij toe tot de dienst ordehandhaving.

In 2007 werd hij veiligheidsofficier, nog steeds bij dezelfde dienst, en bereidde hij met veel succes het ‘Habran-proces’ voor, een proces dat plaatsvond onder hoge beveiliging omwille van het hoog risico op ontsnapping of incident. Marcel Habran was toen een gekende figuur binnen de onderwereld.

Marc was zeer begaan met het welzijn op het werk en werkte mee aan de oprichting van een eenheid welzijn op het werk bij de Administratieve Politie.

Aan vakbondskant werd Marc in 1978 vakbondsafgevaardigde, verontwaardigd over de tuchtrechtelijke onrechtvaardigheid die de rijkswachters vaak willekeurig trof. In die tijd was het voor rijkswachters verboden om lid te worden van een politieke vakbond. In 2005, in diepe onenigheid met het beleid van zijn toenmalige vakbond, trad hij toe tot de ACOD na een uitnodiging van de afdeling Federale Politie van de sector LRB-Brussel.

Zijn vaardigheden, zijn kennis, zijn ervaring en zijn socialistische ideeën zijn van groot belang geweest voor de toenmalige jonge afdeling. Hij werd al snel voorzitter voordat hij op 1 januari 2011 permanent politieafgevaardigde werd met als essentiële taak de verdediging van het welzijn op het werk binnen de geïntegreerde politie. Hij zal deze opdracht met passie uitvoeren doen tot de laatste dag van zijn mandaat.

Dankzij zijn diploma van Preventieadviseur en zijn jarenlange ervaring op dit gebied zette Marc zijn expertise op het gebied van welzijn op het werk al jaren in door op te treden als welzijnsexpert voor onze sector en door opleidingen CPBW/welzijn op het werk te organiseren voor afgevaardigden die een bepaalde expertise op dit gebied wensen te ontwikkelen. Tijdens zijn laatste mandaat is hij erin geslaagd een lang gekoesterde wens in vervulling te doen gaan: de oprichting van een Cel Welzijn binnen onze sector, waarin de afgevaardigden met de meeste belangstelling voor en ervaring op het gebied van welzijn worden samengebracht, zodat zij hem kunnen opvolgen en zijn expertise kunnen overdragen aan de andere kameraden van onze afdelingen.

Nu hij sinds 1 september 2021 gepensioneerd is, wensen wij langs deze weg Marc te bedanken voor al het werk dat hij voor onze sector heeft gedaan en voor het ondersteunen van onze afdelingen en de sector met zijn grote deskundigheid op het gebied van de welzijnswetgeving. Bedankt voor alles Marc en genieten van je meer dan welverdiend pensioen!

 

 

 

No Comments Yet

Comments are closed