Open brief van mensen zonder papieren voor hun buren

We zijn gewone burgers.
Eén ding is anders: in de ogen van de staat bestaan wij niet.

In België zijn we met zo’n 150.000 mensen die leven zonder papieren.
Soms wonen we hier al 5, 10 of zelfs 20 jaar.
Ook al werken we, we hebben geen recht op sociale bescherming. Onze gezondheidszorg wordt niet terugbetaald, we hebben geen vangnet als we onze baan verliezen. Voor werk en een dak boven ons hoofd zijn we overgeleverd aan de willekeur van corrupte bazen en huisjesmelkers.

Help ons om de beleidsmakers te tonen dat wij in de ogen van de Belgen ook tot België behoren. Laat de migranten zonder papieren toe in de rechtsstaat.

TEKEN HIER DE PETITIE

De regularisatie van mensen zonder papieren in België op basis van duidelijke en permanente criteria zoals duurzame banden, werk, onverwijderbaarheid en het risico van de schending van een grondrecht in geval van terugkeer, evenals de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie.

Hieruit volgt:

Sluit gesloten centra en beëindig gewelddadige en gedwongen uitwijzingen van vrouwen en mannen die door zware omstandigheden zijn gegaan om hier bescherming en de hoop op een betere toekomst te vinden. In plaats van het garanderen van de veiligheid van de burgers, zorgt dit veiligheidsbeleid voor zware overheidskosten.

Stop de criminalisering van mensen zonder papieren. Regularisatie- en administratieve procedures moeten vrij van racistische vooroordelen worden toegepast. Elke verzoeker dient gelijkwaardig te worden behandeld. Het uitvoeren van razzia’s die de retoriek van de angst voor “vreemdelingen” dienen moet stoppen.

Respecteer de mensenrechten, met name de rechten van kinderen zonder papieren, op voet van gelijkheid met alle kinderen. Dit start met daadwerkelijke en gelijke toegang tot onderwijs, recht op  gezinsleven en op waardig leven.

 

 

No Comments Yet

Comments are closed