JULLIE MOBILISATIE HEEFT HAAR VRUCHTEN AFGEWORPEN!

Alle werknemers van de gemeentebesturen, OCMWbesturen, de Berg van Barmhargheid en de nietzorgverlenende Verenigingen van Hoofdstuk XII (Brusselse Keukens, Buurthuizen, Renobru en Wolu-Facilies)

Danzij jullie mobilisae en talloze aces de voorbije 2,5 jaar hee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 170 miljoen euro aan middelen voorzien om nog deze legislatuur jullie barema’s te verhogen. Voor 2020 wordt er toegekend:

Een eenmalige premie van 500 EUR bruto (protocol 2020/01 ondertekend in het Comité C) op basis van de werkjd zal geschonken worden aan alle werknemers (waaronder de gesubsidieerde contractuelen en de werknemers onder contract ’arkel 60’ van de OCMW’s). De betaling zal ten laatste in januari 2021 plaatsvinden.

De komende jaren worden volgende bedragen geïnvesteerd in baremaverhogingen:

  • 2021 : 22,50 miljoen EUR
  • 2022 : 33,80 miljoen EUR
  • 2023 : 45 miljoen EUR
  • 2024 : 56,30 miljoen EUR
  • Vanaf 2025 : verderze9ng van 56,30 miljoen EUR (geïndexeerd)

 

Werknemers van de rusthuizen & de rust- en verzorgingstehuizen van de OCMW’s

Het ziekenhuispersoneel hee van de federale regering reeds een brutopremie van 985 EUR ontvangen.

In november hee de ACOD de Brusselse regering geïnterpelleerd om haar te vragen dat ze, analoog aan het ziekenhuispersoneel, gelijke middelen voorziet om het personeel van onze rusthuizen & onze rust- en verzorgingstehuizen te herwaarderen aangezien ook zij in de vuurlinie stonden jdens de gezondheidscrisis.

Met de ondertekening van protocol 2020/02 in het Comité C werd onze vraag werkelijkheid: het personeel van onze rusthuizen & onze rust- en verzorgingstehuizen zal een premie ontvangen die maximaal 985 EUR
bruto zal bedragen.

Opgelet : het aantal begunsgden moet bepaald worden in een plaatselijk Onderhandelingscomité tussen vakbonden en direce. Aangezien het Gewest geen rekening hee gehouden met het voltallige personeel dat in onze rusthuizen werkt, moeten de vakorganisaes het aantal begunsgden bepalen in overleg met de direce en de premie verdelen onder het totale aantal begunsgden.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze plaatselijke vakbondsdelegae hieromtrent.

Opmerking : deze premie is cumuleerbaar met de eenmalige premie van 500 EUR bruto.

 

Download pamflet

 

No Comments Yet

Comments are closed