Motie tegen uithuiszettingen vanaf 14/12/2020

De Regering van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest had al besloten om uithuiszettingen te verbieden op het grondgebied van het Gewest tot en met 13 december om zo huurders met weinig middelen meer te vrijwaren van de gevolgen van de gezondheidscrisis.
De ACOD-LRB Brussel roept de gewestelijke regering op om haar standpunt met betrekking tot het einde van het moratorium op uithuiszettingen vanaf 14 december te herzien.
Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie zijn veel werkers in financiële onzekerheid beland door tijdelijke werkloosheid of het verlies van hun contract.
De huur neemt vaak een grote hap uit het maandelijks budget en de lage lonen dwingen veel gezinnen om een keuze te maken tussen huisvesting, eten of gezondheidszorg. De afgelopen maanden hebben deze realiteit nog versterkt.
Wij roepen de regering dan ook op om haar verantwoordelijkheid te nemen bij de verdediging van de meest benadeelden.
Als vakbond van de openbare diensten binnen de lokale en regionale besturen zijn we actoren van verandering en hebben we ook veel aandacht voor de onzekerheid waarin de inwoners van het Gewest verkeren, met of zonder werk.
Als er deze week geen maatregelen worden genomen, zullen tussen de 200 en 300 gezinnen op straat komen te staan en de gelederen van de allerarmsten in onze samenleving versterken.
Aangezien de tweede Covid-19-golf nog lang niet ingedijkt is en er een koude winter voor de deur staat, roepen wij de gewestelijke regering opnieuw op om haar maatregel tegen uithuiszettingen uit te breiden, om een woonbeleid te voeren dat het grootste aantal mensen ten goede komt, zowel via de bouw van sociale woningen als via een beleid van controle op de huurprijzen.

De ACOD-LRB Brussel,
09.12.2020

 

 

No Comments Yet

Comments are closed