ALS DE STRIJD BEGINT TE LONEN

Na de woede en de mobilisatie van het ziekenhuispersoneel kondigt de regering aan dat ze 200 miljoen euro vrijmaakt om de werknemers snel op te waarderen.

De vakbonden van de private en de publieke sector (waaronder de ACOD Brussel) hebben maandagmiddag met regeringsvertegenwoordigers gesproken hoe het geld toegekend zou kunnen worden.

We hopen een akkoord snel te kunnen bereiken omdat de werknemers een eerlijke erkenning verwachten voor al het werk dat ze verricht hebben. Al gaat het maar om een ONE SHOT, elke financiële compensatie is welkom.

Bovendien zullen alle werknemers consumptiecheques ontvangen ter hoogte van 300 euro in functie van hun arbeidstijd.

Op donderdag 12/11 wordt het gezondheidsakkoord ondertekend dat deze zomer onderhandeld werd. 600 miljoen euro worden vrijgemaakt voor alle structuren die van de federale overheid afhangen.

We onderhandelen ook over het IFIC-budget van het jaar 2020 (begroting 2019) om het aan de werknemers te kunnen uitdelen, aangezien er nog geen akkoord bestaat over de integratie van de IFIC-schalen in de openbare dienst .

We raadplegen op dit ogenblik de werknemers met betrekking tot het KB die ongekwalificeerde personen toelaat om verpleegkundige handelingen uit te voeren in het kader van de Covid-19- pandemie. Wij zullen jullie mandaat verdedigen (bv .verzoek tot terugtrekking van dit KB, actie- of stakingsaanzegging, …).

We beginnen de vruchten te plukken van de mobilisatie, maar de strijd is nog lang niet gestreden. Het belangrijkste strijdpunt is de herziening van de personeelsomkaderingsnormen.

Laten we, samen, ons doel niet uit het oog verliezen zodat we een echte sociale vooruitgang boeken, voor en door alle werknemers.

Samen sterk!

No Comments Yet

Comments are closed