EEN ZWAARBEVOCHTEN OVERWINNING

Al wekenlang, zelfs maandenlang, vechten de vakorganisaties samen met het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om concrete vooruitgang te boeken in het dossier van de loonvoorwaarden en voordelen voor de werknemers van de 19 Gemeenten, de 19 OCMW’s, de Verenigingen Hoofdstuk XII (uitgezonderd IRIS ziekenhuizen) en de Berg van Barmhartigheid.

U weet het: we hebben tal van algemene vergaderingen gehad, actie gevoerd met het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mensen gemobiliseerd om te staken… De werknemers en het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn vastberaden en onversaagd blijven doorgaan.

En vandaag plukken we daar de vruchten van. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft nu eindelijk de garantie gekregen dat er voor 2020 een budget van 15 miljoen € vrijgemaakt wordt ten gunste van het personeel, een beslissing die goedgekeurd is door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En het wordt nog beter: dat bedrag zal geleidelijk, jaar na jaar, opgetrokken worden, zodat we in 2024, op het einde van de legislatuur, aan een bedrag komen van 56 miljoen €! Globaal genomen zal er tijdens deze legislatuur dus ruim 170 miljoen € geïnvesteerd worden in een herwaardering van de barema’s van het personeel van de plaatselijke besturen.

Voor 2020 betekent dat concreet dat elk personeelslid een eenmalige premie zal krijgen van 500 € bruto; dat bedrag zal eind december 2020 of begin januari 2021 gestort worden. De premie wordt prorata toegekend op basis van het arbeidstijdregime van de personeelsleden en de referentieperiode loopt van 1 januari tot 30 september 2020.

Vanaf december 2020, zal het gemeenschappelijk vakbondsfront onderhandelen om het voorziene budget de volgende jaren te besteden aan een echte herwaardering van de barema’s i.p.v. aan de toekenning van een eenmalige premie.

Het jaar 2020 zal voor altijd in ons hart en in onze geest gegrift staan door het coronavirus dat niet alleen angst en moeheid, maar helaas ook dood heeft gezaaid. In de voorbije maanden hebben jullie blijk gegeven van een niet aflatende inzet om een goede en professionele dienstverlening te blijven bieden aan de burgers in Brussel; dat is zeer bewonderenswaardig en dat zullen we niet vergeten. Als gemeenschappelijk vakbondsfront willen we jullie daarvoor bedanken en we zijn blij dat we eindelijk goed nieuws hebben kunnen brengen.

Jullie houden de moed erin! Wij blijven ons syndicaal inzetten!

Download pamflet

 

No Comments Yet

Comments are closed