Vrijheid van meningsuiting ondermijnd door de Molenbeekse politieke meerderheid (PS-SPa –MR –Open VLD).

De ACOD is aangevallen geweest door de poitiek. Zij startten een ontslagprocedure tegen een Gemeenschapswerker, vakbondsafgevaardigde en Voorzitter van onze lokale afdeling ACOD. Waar geven ze hem de schuld van? Het betreft een paar berichten op het sociale netwerk Facebook op zijn privéaccount. Laten we u er aan herinneren dat de agent, in dit geval Karim BEN AISSA, niet de auteur is van deze berichten. Hij nam gedachten en reflecties over, zijnde van specialisten of denkers. De controverse is er om reflectie en debat in onze samenleving op te wekken in het licht van de crisis die we doormaken (is dat niet de rol van een vakbonds-vertegenwoordiger?).

Agent Karim BEN AISSA is een burger die ook burgerrechten en politieke rechten heeft. Als zodanig heeft hij zijn lidmaatschap van de PVDA nooit verborgen gehouden. Bovendien was hij bij vele gelegenheden kandidaat voor verkiezingen in ons land.

De ACOD hoopt dat dit manoeuver geen heksenjacht verbergt. Proberen we niet om een ​​politieke tegenstander een slag toe te brengen vanaf de top van de politieke meerderheid van Molenbeek?

Laten we toegeven dat onze bewering waar is, dan kunnen we zeggen dat onze democratie in gevaar is.

Wat zijn de risico’s dat gemeenteambtenaren lopen, als de antidemocratische en reactionaire politieke partijen zichzelf in een politieke meerderheid zien in onze gemeenten, provincies en regio’s?

Voor al deze zogenaamde democratische politieke partijen is het duidelijk dat de censuur die ze de agent proberen op te leggen, onder het voorwendsel dat hij enerzijds werknemer is en anderzijds gemeentelijke agent, raakt aan « vrijheid van denken ».

Deze situatie stelt ons een enorm probleem van democratie en ethiek. In artikel 23 van onze grondwet zijn rechten en vrijheden vastgelegd. Ons land heeft op internationaal en Europees niveau verschillende teksten geratificeerd die deze vrijheid garanderen.

We moeten de alarmbellen luiden en ieders waakzaamheid oproepen. We moeten NEE zeggen tegen de instrumentalisering van gemeentelijke macht. Laten we de neiging van willekeur, machtsmisbruik en autoriteit falen.

De ACOD hekelt deze situatie met klem, die geen op zichzelf staand geval is op het grondgebied van Molenbeek.

Wij zeggen aan alle werknemers: pas op u wordt door de werkgever in de gaten gehouden en dat er mogelijk inbreuken zijn.

Lang leve de vrijheid van meningsuiting!

Lang leve de gemeentelijke werknemers!

Als ze een van ons aanvallen, vallen ze ons allemaal aan. !

Afspraak op donderdag 3 september 2020 van 8u tot 12u voor het stadhuis van Molenbeek Vlaanderensstraat, 20 (Metro Graaf van Vlaanderen)

De ACOD – Afdeling Sint-Jans-Molenbeek

 

Perscontact: Carine ROSTELEUR, Regionaal Secretaris 0498973618

Brussel, 2 september 2020

 

 

 

 

No Comments Yet

Comments are closed