Open brief aan de Brusselse lokale overheden: preventie Covid-19 op het werk

De ACOD-LRB Brussel is verontwaardigd dat veel werkgevers de preventie- en veiligheidsmaatregelen om het risico op besmetting met Covid-19 te beperken niet respecteren, hoewel op dit moment blijkt dat meer dan de helft van de besmettingen op de werkplaats gebeuren (RTBF 19 mei 2020).

De voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen PBM is immers op sommige werkplekken nog steeds schaars en het saga van de mondmaskers lijkt geen einde te kennen: er zijn vandaag nog altijd werknemers die monsters afnemen voor Covid-19 tests in de openbare ziekenhuizen en die geen FFP2 masker mogen dragen voor hun bescherming… Dank u wel baas!

De wettelijke verplichtingen van de werkgevers zijn nochtans duidelijk, zoals onder andere:

  • Verplichting om werknemers op de hoogte te brengen als ze besmettingsgevaar lopen door een biologisch agens en om preventie- en veiligheidsmaatregelen te treffen
  • Verplichting om de leden van het Preventiecomité CPBW, die de werknemers vertegenwoordigen, op de hoogte te brengen
  • Advies van de arbeidsgeneesheer en de interne dienst voor Preventie IDPBW
  • Verplichting de financiële kost van de test te dragen indien het risico afkomstig is van de werkplek

Anderzijds, stellen we een algemeen onvermogen vast van bepaalde arbeidsgeneesheren om ondersteuning te bieden bij het organiseren van testen voor de werknemers die zijn blootgesteld aan besmettingsgevaar op het werk. Deze testing zou door de diensten voor gezondheidstoezicht moeten gedragen en verzekerd worden, maar dit gebeurt te weinig of niet vanwege een schijnbaar personeelstekort.  Gevolg: een aantal werknemers moeten zelf de kosten dragen van zowel de test als van het doktersbezoek. Dit is onaanvaardbaar aangezien de werkgever verantwoordelijk is om de gezondheid van de werknemers op het werk te beschermen!

  • We vragen dat het gezondheidstoezicht op de werknemers over meer middelen beschikt zodat ze hun taken voor de werknemers op het veld correct kunnen vervullen.
  • We vragen dat de werkgevers de kosten van de testing op zich nemen of indien van toepassing een terugbetaling garanderen aan de werknemers.

Bovendien merken we op dat het quarantaineverlof volgens de aanbevelingen van het CNS alleen werkgevers ten goede komt en werknemers in grote moeilijkheden brengt. Een grote verscheidenheid bestaat tussen de verschillende lokale openbare werkgevers in Brussel wat betreft de quarantaine attesten: bij sommige werknemers worden er vakantie- of recupdagen ingehouden, of zelfs verlofdagen zonder wedde, bij anderen ziektedagen. Sommigen hebben het geluk dat deze 14-daagse quarantaine als dienstvrijstelling wordt beschouwd. In andere gevallen, worden de werknemers zelfs verboden om twee weken in quarantaine te blijven…. Zoek de logica!

  • We vragen dat deze quarantaineperiodes worden gelijkgesteld aan profylactisch verlof met een homogenisering binnen de verschillende lokale instanties.

Dit beleid dat door de lokale overheden wordt gehanteerd, is uiterst gevaarlijk voor de volksgezondheid. Elke werkgever vat de adviezen van de NVR op zoals hij dat wil, à la carte! Dit is onaanvaardbaar!

Laten we duidelijk zijn: deze werkgevers verdienen alweer geld op de rug van de werknemers!

Covid-19 heeft gewezen op de klassenstrijd tegen het volksgezondheidsbeleid: SAMEN IN DE STRIJD!

september 2020

Pamflet hier

 

 

 

No Comments Yet

Comments are closed