Actie- en stakingsaanzegging – lokale besturen

Geachte heren ministers,

Maanden geleden heeft het gemeenschappelijke vakbondsfront, dat het personeel van de 19 gemeentelijke besturen, OCMW, verenigingen hoofdstuk XII en Iris-ziekenhuizen vertegenwoordigt, een ambitieuze eisenbundel ingediend met de bedoeling de barema’s van de personeelsleden van de hierboven vermelde instellingen te laten optrekken en algemener hun werkomstandigheden te verbeteren.

De vakbonden hebben talrijke acties gevoerd en in het Comité C is uit grondig werk gebleken dat de personeelsleden van de Brusselse lokale besturen lagere barema’s genieten in vergelijking met hun Waalse en Vlaamse collega’s en met de barema’s van de regionale ambtenaren. Uit de herhaaldelijke uiteenlopende contacten met de lokale en regionale besturen blijkt dat onze eisen meer dan gerechtvaardigd zijn. Overigens is de Brusselse gewestregering tijdens de huidige regionale legislatuur sinds eind 2019 duidelijke verbintenissen aangegaan om tegemoet te komen aan de eisen van de vakorganisaties. Uiteraard heeft de coronacrisis hard toegeslagen in 2020. Maar onze vakbondsinstanties kunnen niet anders dan vaststellen dat in de onderhandelingen helemaal geen vooruitgang meer wordt geboekt.

En dus heeft het gemeenschappelijke vakbondsfront beslist om voor alle Brusselse lokale instellingen een actieaanzegging in te dienen, actie die zelfs een staking zou kunnen omhelzen. Deze aanzegging vangt aan op vrijdag 11 september 2020.

Met de meeste hoogachting,

Carine Rosteleur, Gewestelijk secretaresse ACOD 

Benoît Lambotte, Gewestelijk secretaris ACV OD

Brigitte Colin, Voorzitster VSOA-LRB

11/09/2020

Vakbonden aanzegging

 

No Comments Yet

Comments are closed