Persbericht: Alles stijgt behalve onze lonen : de maat is vol !

Persbericht van het gemeenschappelijk front van de Lokale Besturen en de IRIS-ziekenhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Al meerdere maanden lang eist het gemeenschappelijk front voor het personeel van de 19 gemeenten, OCMW’s, IRIS-ziekenhuizen en Verenigingen Hoofdstuk XII een baremieke opwaardering van de personeelsleden van de plaatselijke besturen en van de ziekenhuisinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met één bedoeling : gelijkere baremaschalen tussen de personeelsleden van de Waalse en Vlaamse lokale besturen en de ambtenaren van het Brussels Gewest.  

Bij het begin van deze legislatuur, had de Brusselse regering zich er nadrukkelijk toe verbonden om zich met de vakbonden te buigen over een plan om de barema’s op te krikken. Voor 2020 werden de volgende bedragen aangekondigd : 8 miljoen euro voor de IRIS-ziekenhuizen en 15 miljoen euro voor de plaatselijke besturen. Het totale budget ging maar liefst 60 miljoen euro bedragen voor deze legislatuur !

Vandaag stellen we echter vast dat diezelfde regering niets doet om haar verbintenissen na te komen. Het valt moeilijk te ontkennen dat de Covid 19 pandemie hoog op de agenda is komen te staan en overal roet in het eten gegooid heeft. Maar het gemeenschappelijk vakbondsfront stelt vast dat er niets concreets ondernomen wordt, met uitzondering van een vergadering van het Comité C van de plaatselijke besturen voorzien deze vrijdag 11 september 2020.

Voor de start van dit nieuw syndicaal jaar hebben onze vakorganisaties dan ook acties gepland, waaronder twee dagen staking indien blijkt dat de Gewestregering haar engagementen niet naleeft. De werknemersafgevaardigden verwachten deze vrijdag 11 september 2020 hier meer uitleg over. Na deze vergadering zal het gemeenschappelijk vakbondsfront de situatie evalueren en beslissen om het actieplan al dan niet gedeeltelijk of volledig uit te voeren.

Contactpersonen :

ACV OD : Benoît Lambotte  Gewestelijk Secretaris  0475 499 996

ACOD LRB : Maxime Nys    Adjunct Gewestelijk Secretaris  0498 069 330

ACLVB LRB : Brigitte Collin   Voorzitter LRB BXL  0477 614 842

No Comments Yet

Comments are closed