Solidariteitsmotie met Bulgaarse gezondheidswerkers

De ACOD LRB Brussel volgt met bezorgdheid en woede de gebeurtenissen op in het Pirogov ziekenhuis, het grootste ziekenhuis van Bulgarije. Het protest is iets moeilijk in het land. Maar de afgelopen dagen wordt de Bulgaarse vakbond van de verpleegkundigen (SBMS) en de afdeling Pirogov geconfronteerd met een nooit eerder geziene onderdrukking.

Om de situatie van het land beter te kunnen begrijpen, verduidelijken we dat ALLE ziekenhuizen het statuut van commercieel bedrijf hebben en dat hun prioriteit dus winsten genereren is! Het loon van het gezondheidspersoneel hangt af van het aantal behandelde patiënten per ziekenhuis. Ze worden dus betaald naargelang de behaalde doelstelling, wat heeft geleid tot veel wanpraktijken en zelfs corruptie. Alle Bulgaarse ziekenhuizen, met inbegrip van de privé ziekenhuizen, worden door de overheid gefinancierd. De criteria voor de toewijzing en de uitgaven zijn onduidelijk en er zijn geen wettelijke controles om ervoor te zorgen dat de fondsen correct worden gebruikt. Deze aanpak wordt al decennia toegepast en heeft ervoor gezorgd dat vele artsen en ziekenhuisdirecteuren miljonair zijn geworden terwijl andere werknemers binnen de sector een miserabel loon krijgen, dat zelfs lager ligt dan het gemiddelde loon in Bulgarije.

Om die redenen hebben de verpleegkundigen zich al meer dan een jaar ingezet onder het motto: “Gezondheid is geen handelswaar, maar het is een kwestie van nationale veiligheid en gemeenrecht! Ons doel is levens redden en mensen verzorgen. Niet het genereren van winst!”

De betogingen en stakingen binnen de gezondheidssector houden al meer dan een jaar aan. Vanuit deze golf van protest en de impasse van de bestaande vakbonden, heeft een nieuwe autonome vakbond het licht gezien: De Vakbond van Bulgaarse Verpleegkundigen (SBMS). Deze vakbond bestaat ook uit vroedvrouwen, fysiotherapeuten en brancarddragers en vecht voor fatsoenlijke lonen en arbeidsomstandigheden, alsook voor het beëindigen van de handel in volksgezondheid waaronder we allemaal lijden.

Enkele maanden geleden heeft de directie van Pirogov een poging ondernomen om de creatie van de afdeling SBMS binnen haar instelling te vermijden door een tuchtprocedure op te starten tegen de Voorzitster van de afdeling, Boyka Anastasova. Vandaag grijpt de directie terug naar onwaardige en wanhopige acties om de rebellerende verpleegkundigen te verpletteren. Er is een aangifte gedaan bij de politie tegen de hoofdorganisatoren van de SBMS, die zijn gedagvaard en ondervraagd. Uit de gestelde vragen, begrijpen we dat de politie de laatste bemiddelaar is van het “sociaal overleg”. Deze bepaalt welke vakbond “legaal” is en welke niet. Het blijkt dat ze het recht hebben om lijsten van vakbondsleden op te vragen en te beslissen welke eisen legitiem zijn, waarbij de overige als “chantage” tegenover respectabele werkgevers worden gekwalificeerd.

We waren reeds gewoon aan het gebruik van wetshandhaving om dissidenten te intimideren. Maar deze aanval tegen vrouwelijke gezondheidswerkers is gewoon onacceptabel! We zullen onze vrienden en collega’s van de SBMS met alle mogelijke middelen beschermen! We roepen het publiek op om te reageren tegen deze schandalige situatie! Wij eisen de onmiddellijke schorsing van de directeur van het Pirogov Asen Baltov ziekenhuis! De politieagenten die de grondwet hebben geschonden en willekeurig hebben gehandeld, moeten worden geschorst en worden onderzocht!

Gezondheidsmedewerkers van alle landen moeten de handen in elkaar slaan! Solidariteit is ons wapen!

Brussel, op 1/06/2020

De ACOD LRB Brussel

 

 

No Comments Yet

Comments are closed