actie-aanzegging ACOD/CGSP sector gezondheidszorg

20 mei 2020

De ACOD-Admi ALR LRB en ACOD Overheidsdiensten stellen de aanvallen op gezondheidswerkers al jaren sterk aan de kaak. Onze sector werd al geruime tijd, te lang, met te weinig middelen gefinancierd en in de steek gelaten door de opeenvolgende federale regeringen.
Vandaag, in volle Corona-crisis, worden de woorden van minister Marghem over de actie van zaterdag 16 mei door de werkers van het UMC Sint-Pieter door het personeel aangevoeld als een nieuwe belediging, en zelfs als een vernedering. Voor het personeel was dit de spreekwoordelijke
druppel. De personeelsleden zijn geen verwende nesten, maar werkers die inmiddels doodop zijn.
Daarom zullen de werknemers van de openbare gezondheidsdiensten zich vanaf 27 mei mobiliseren zodat zij gehoord en gerespecteerd worden. Ze willen hiermee een écht overleg bekomen met de bevoegde instanties zoals ons beloofd werd door de ministers De Block, Clarinval en Muylle op 20
mei ll.
De werknemers van de gezondheidsdiensten wensen een echte erkenning van hun beroepen zodat deze ook aantrekkelijker kunnen worden.
Het zorgpersoneel wil minstens:
– De herfinanciering van de sociale zekerheid en bijgevolg van de gezondheidszorg.
– Aanwerving van bijkomend personeel in de ziekenhuizen.
– Een verbetering van de arbeidsomstandigheden door het verhogen van de
omkaderingsnormen.
– Een verbetering van de welzijnsomstandigheden, onder meer door de werkdruk te verminderen.
– Een herwaardering van de functies en barema’s van het personeel in de gezondheidssector.
Om stand te kunnen houden tegen een eventuele tweede golf van het Coronavirus eisen wij bovendien:
– Screeningtesten voor iedereen, in het bijzonder voor werkers in de COVID-diensten.
– Kwaliteitsvolle beschermingsuitrusting voor iedereen.
27 mei zal slechts het startschot zijn van acties van de professionelen in de gezondheidszorg als ze opnieuw het gevoel hebben dat ze vergeten of vernederd worden.
De vakbondsvertegenwoordigers van het kwaad personeel.
Perscontacten :
– Brussel : Carine Rosteleur 0498/97.36.18
– Vlaanderen : Yves Derycke 0486/51.33.85
– Wallonië : Olivier Nyssen 0498/78.10.04

Persbericht – Gezondheidszorg

Aanzegging vanaf 27/5/2020

 

 

No Comments Yet

Comments are closed