PETITIE: Teken de oproep om het zorgpersoneel en de bevolking te beschermen

Teken de oproep om het zorgpersoneel en de bevolking te beschermen

Terwijl het zorgpersoneel de afgelopen twee maanden in actie was en risico’s nam in de strijd tegen  COVID19, is de minderheidsregering niet in staat om de bevolking te beschermen en neemt ze nu zelfs maatregelen die de gezondheidswerkers aanvallen en verzwakken! Wij nodigen iedereen uit bijgevoegde petitie-brief te ondertekenen en te richten aan Eerste Minister Sophie Wilmès en federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Link naar de petitie in frans

Link naar de petitie in nederlands

De volledige petitie

Ter attentie van Sophie Wilmès, Eerste Minister,
Ter attentie van Maggie De Block, Federaal Minister van Volksgezondheid,

Ik, wij, zorgpersoneel, familie van zorgpersoneel, patiënten, vertegenwoordigers van zorgpersoneel en werknemers in de zorgsector, verenigingen, betreuren de maatregelen inzake volksgezondheid die de regering neemt op basis van bijzondere volmachten tijdens de gezondheidscrisis.

Alle zorgpersoneel van de eerste lijn (verpleegkundigen, personeel van laboratoria, medische beeldvorming, onderhoud, apothekers, tandartsen, huisartsen en specialisten, kinesitherapeuten….) en alle medewerkers in de gezondheidssector hebben het voortouw genomen bij de verzorging van de patiënten en hebben zo een gezondheidscatastrofe voorkomen.

Op hetzelfde moment dat de exitstrategie wordt uitgerold, zijn de talrijke maatregelen die al verschillende weken worden aangekondigd nog steeds niet uitgevoerd en blijven er flagrante lacunes: gebrek aan maskers, beschermingsmateriaal, gebrek aan testen en personeel, voorrang aan de economie eerder dan aan het sociale en de gezondheid…. De lijst is lang.

In plaats daarvan en zonder overleg worden er twee koninklijke besluiten uitgevaardigd.
Het eerste gaat over de opvordering van zorgpersoneel dat nochtans geen enkele patiënt in de kou heeft laten staan.
Het tweede gaat over de uitbreiding van verpleegkundige handelingen tot andere beroepen die hiervoor niet bevoegd zijn.
En dit terwijl al het personeel op het terrein present tekende en het gebrekkig beleid heeft gecompenseerd gedurende deze twee laatste harde maanden!

Geconfronteerd met deze lacunes en ongerechtvaardigde maatregelen vragen wij :
– De onmiddellijke intrekking van het KB over de opvordering van de reeds gemobiliseerde werknemers;
– De onmiddellijke intrekking van het KB over de verpleegkunde dat de volledige gezondheidssector degradeert;
– De opvordering van beschermingsmateriaal en de bedrijven die dit materiaal kunnen produceren;
– Dat het eerstelijnspersoneel op grote schaal getest kan worden en dat de erkende laboratoria opgenomen worden in het nationale testbeleid om alzo de testcapaciteit te verhogen;
– Dat de gezondheidszorg en de sociale zekerheid zo snel mogelijk worden geherfinancierd en dat het personeel dat werkt in de gezondheidsinstellingen wordt geherwaardeerd.

 

 

No Comments Yet

Comments are closed