De noodzaak om de regelmatige subsidies volledig te behouden voor de instellingen die onder federale bevoegdheid vallen

GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT

 

Geachte mevrouw Sophie Wilmès

Geachte eerste minister,

 

De werknemersvertegenwoordigers in gemeenschappelijk vakbondsfront achten het noodzakelijk om u, alsook de andere leden van de regering, te interpelleren over de noodzaak om de regelmatige subsidies volledig te behouden voor de instellingen die onder federale bevoegdheid vallen, en dit voor de volledige duur van de crisis. Dit in navolging van de financieringsgaranties die de gewesten hebben geboden aan de zorginstellingen die tot hun bevoegdheden behoren.

Zonder deze financieringsgarantie zullen steeds meer instellingen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, wat volkomen paradoxaal is in de gezondheidscrisis waar we nu mee te maken hebben.

Uit de dagelijkse realiteit blijkt hoezeer de inzet van het personeel van de zorginstellingen noodzakelijk is. De huidige vooruitzichten tonen helaas dat deze toestand nog voor onbepaalde duur zal aanhouden. Wij vrezen sterk dat tijdelijke werkloosheid voor dit personeel een zeer slecht signaal is dat de motivatie ondermijnt, ondanks de aanmoedigingen van de bevolking elke avond om 20 u.

Om tijdelijke werkloosheid te vermijden, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken geïnterpelleerd opdat de regering de inkomsten van de ziekenhuisinstellingen, de thuiszorgdiensten, … op een gebruikelijk niveau zou waarborgen. Voor de ziekenhuizen gaat het om BFM-personeel en ook personeel dat met de honoraria wordt betaald. De bedoeling is dat de sociale gesprekspartners op basis hiervan een geruststellend kader kunnen vastleggen om alle beschikbare menselijke middelen ten volle te benutten, met voor die werknemers die we zo hard nodig hebben de garantie dat zij hun loon behouden en dat de instellingen financieel leefbaar blijven.

Tijdens het enige contact dat de sociale partners hebben gehad met de strategische cel van de minister kon ons hierover geen enkel formeel engagement worden gegeven, behalve dat tot financiële steun was besloten, en anderzijds dat na de crisis een werkgroep zou worden opgericht om te zien wat mogelijk is. Wij moesten helaas vaststellen dat de werkgeversfederaties geweigerd hebben om op basis van dit standpunt over een algemeen kader te praten. Ze laten liever ruimte opdat lokale initiatieven zich vrij zouden kunnen ontplooien. 

U zult begrijpen dat wij in deze situatie zo vrij zijn opnieuw met u contact op te nemen om te pleiten voor de absolute noodzaak om het zorgpersoneel gerust te stellen op korte maar ook op middellange termijn. Tevens moet in overleg een kader worden afgesproken waarin iedereen van goede wil zich ter beschikking kan stellen voor de lokale noden.

Wij hopen dus op een positief antwoord van uw regering en blijven ter beschikking om u te steunen bij uw inspanningen in deze strijd.

 

Yves Hellendorff  CNE                                                  Mark Selleslach  ACV-Puls
yves.hellendorff@acv-csc.be                                    mark.selleslach@acv-csc.be

               

Nathalie Lionnet  SETCa-BBTK                                   Jan-Piet Bauwens  BBTK-SETCa
 nlionnet@setca-fgtb.be                                            JPBauwens@bbtk-abvv.be

               

 Eric Dubois  CGSLB                                                        Gert Van Hees  ACLVB

 eric.dubois@cgslb.be                                                  gert.van.hees@aclvb.be

 

Olivier Nyssen  CGSP                                                 Yves Derijcke  ACOD

olivier.nyssen@cgspacod.be                               Yves.DERYCKE@cgspacod.be

 

Véronique Sabel  CSC-SP                                            Jan Mortier  ACV-OD

veronique.sabel@acv-csc.be                                   jan.mortier@acv-csc.be

 

Patricia Chenoy  SLFP                                                   Brigitte Collin  SLFP

pchenoy@slfpvsoa.be                                                collin.brigitte@slfp-alr.brussels

 

 

No Comments Yet

Comments are closed