Motie betoging voor de sociale zekerheid van 28/1/2020

Ter attentie van de instanties van het Federale ABVV.

De Algemene Vergadering van de Technische Bureaus van de ACOD-LRB Brussel heeft op 13 januari officieel vernomen dat er op 28 januari 2020 een grote betoging zal worden georganiseerd van het Noord- naar het Zuidstation ter verdediging van de sociale zekerheid. Wat ons twee weken de tijd laat, dank u.

Eerst over de vorm

Wij zijn van mening dat een dergelijke campagne op zijn minst een ambitieuzere voorbereiding en een sterkere mobilisatie zou hebben verdiend om een voldoende grote tegenmacht te creëren teneinde toekomstige aanvallen tegen te gaan.

Over de inhoud

Het lijdt geen twijfel dat de toekomstige regering, ongeacht haar vorm of kleur, zich zal voornemen om de vernietiging verder te zetten van alle verworvenheden van de arbeiders.

Het lijkt ons dat een verwijzing naar het toekomstige gat in de sociale zekerheid zonder een stevig standpunt in te nemen tegen verdere verlagingen van de sociale bijdragen en elke vorm van nepstatuten de deur opent naar de voortdurende plundering van ONZE sociale zekerheid.

Ten tweede, hoewel we ons ervan bewust zijn dat het verkrijgen van nieuwe rechten niet negatief kan zijn, lijkt het ons dat de meerderheid van de werknemers in de eerste plaats verwacht dat hun vakorganisatie zichzelf de nodige en voldoende middelen ter beschikking stelt om te voorkomen dat een toekomstige regering haar afbraakpolitiek van onze rechten verderzet.

Het is geen geheim dat de agenda van de toekomstige federale coalitie slaafs gemodelleerd zal worden naar de Europese eisen en nieuwe sociale vernietigingen.

De werknemers verwachten dan ook dat het ABVV onze prestaties op een compromisloze en onafhankelijke manier verdedigt.

We verwachten dat het ABVV zich nu al voorneemt om elke regering te blokkeren die nieuwe aanvallen op onze rechten op de agenda zet.

Kameraadschappelijk,

De ACOD-LRB Brussel

Brussel, 22 januari 2020

No Comments Yet

Comments are closed