Solidariteitsmotie met de collega’s van de VRT

Beste kameraden en collega’s van de VRT,

Met grote ergernis en woede heeft de ACOD-LRB Brussel kennis genomen van de voornemens van de Vlaamse regering om te snijden in de budgetten van de VRT en de cultuursector. Een nieuw en zoveelste sociaal en cultureel drama.

De Vlaamse regering maakt er zelfs geen geheim van dat ze de cultuur- en onderwijssector wenst te instrumentaliseren met als uiteindelijke doel een samenleving uit te bouwen die gebaseerd is op individualisme, het kapitaal en egoïsme.

Deze maatregelen vormen niet meer dan een nieuwe stap in de ontmanteling van onze openbare diensten, erfgoed van zij die er geen hebben.

Net als onze kameraden van de spoorwegen zijn de werkers van de Brusselse lokale besturen en openbare ziekenhuizen dagelijks het slachtoffer van een gebrek aan investeringen binnen onze openbare diensten.

Jullie mogen dan ook rekenen op de aanwezigheid en steun van de sector LRB Brussel tijdens jullie actie van 5 december 2019 op het Martelarenplein te Brussel.

Het is meer dan ooit noodzakelijk om onze krachten te bundelen en samen een vuist te maken tegen de besparingsmaatregelen en hun impact op onze dagelijkse werksituatie.

Samen sterk, want we strijden tegen dezelfde vijand.

De ACOD-LRB Brussel

Afspraak op 5/12: 16.00: welkom aan alle VRT-sympathisanten op het Martelaarsplein

No Comments Yet

Comments are closed