Halt aan de lage lonen! Wij geven niet op!

 

Ondanks de zware regenbui, was de staking van 7 november een groot succes. We blijven na deze staking druk uitoefenen op de Brusselse regering tijdens, onder andere, de komende plenaire zittingen van het parlement.

Op 7 en 12 november werd het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Comité C ontvangen door de gewestelijke Ministers Vervoort (Minister-President), Clerfayt (belast met de Plaatselijke Besturen) en Maron (belast met Welzijn en Gezondheid). Tijdens deze vergaderingen hebben de aanwezige ministers beloofd een budget vrij te maken om aan de verwachtingen van de werknemers te voldoen en om gebruik te maken van het memorandum dat door Comité C is opgesteld.

De Minister van de Plaatselijke Besturen heeft ons aangekondigd een balans te willen opmaken van elk bestuur om de voordelen (maaltijdcheques, terugbetaling van de transportkosten, sociale programmatie, verlofdagen, enz.) te vergelijken en deze maximaal gelijk te trekken, dit door rekening te houden met de autonomie van de gemeenten.  

De Minister van Gezondheid heeft zich ertoe verbonden om dezelfde berekening te maken zoals die dat door de lokale besturen is gemaakt in het memorandum en om de vakbondsorganisaties op 28 november op de hoogte te brengen.

Wanneer alle gegevens zijn verzameld, zullen de drie Ministers een begrotingsmarge vrijmaken, die binnen Comité C zal besproken worden om samen te beslissen hoe deze zal worden besteed.

Tijdens deze vergadering hebben de vakbondsorganisaties aangedrongen op een belangrijk punt van de eisenbundel: de waardering van de laagste barema’s.

 

De eisen van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront:

  • Loonschaalverhoging (geen verhoging meer sinds 2002)
  • Statutarisering van het personeel
  • Overgang van niveaus E naar D (diploma van hoger secundair onderwijs, de CESI, bestaat niet meer)
  • Loonschaalverhoging
  • Collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen en zonder loonverlies
  • Invoering van een echt preventiebeleid op regionaal niveau

De mobilisering voor deze gegronde eisen moeten worden voortgezet.

De Brusselse gemeenten, OCMW’s en ziekenhuizen zullen niet het stiefkind blijven van de openbare diensten!

We houden jullie op de hoogte van de vooruitgang en maken ons klaar om ons te mobiliseren!

ONMIDDELLIJK 10 %!

ONMIDDELLIJKE AFSCHAFFING VAN NIVEAU E!

ONMIDDELLIJKE INVOER VAN DE 4-DAGEN WEEK!

AUTOMATISCHE STATUTARISERING NA 5 JAAR!

LOONSCHAALVERHOGING TOT 45 JAAR!

STOP HET LIJDEN OP HET WERK: NEE, STRESS, IS NIET GOED VOOR DE GEZONDHEID!

tract_bilan_112019_cgsp_csc_slfp_NL

tract_bilan_112019_cgsp_csc_slfp_fr

No Comments Yet

Comments are closed