Steun aan de bevolking van Rojava: Stop de militaire aanvallen in het noordoosten van Syrië!

Steun aan de bevolking van Rojava: Stop de militaire aanvallen in het noordoosten van Syrië!

Nu Donald Trump groen licht heeft gegeven, heeft de Turkse regering van Erdogan haar dreigingen van een militaire invasie in het noordoosten van Syrië uitgevoerd. Hij treedt dus op als onderaannemer van buitenlandse mogendheden die een eindeloze oorlog willen voeden, in aansluiting op de interventie in Afghanistan, Irak, Syrië, Jemen, enz. (en morgen in Iran of Palestina).

Gezien het politieke project van het Koerdische volk en hun bondgenoten in de regio een bedreiging vormen voor zijn macht, heeft Erdogan besloten alles in het werk te stellen om een spoor van vernieling te zaaien in de regio. De oorlog van Erdogan is een oorlog tegen het Koerdische volk, tegen alle volkeren in de regio en uiteindelijk vooral een oorlog tegen het Turkse volk.

De hele sociale en vakbondsbeweging moet zich stellig verzetten tegen elke vorm van oorlog en voor het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, door elke onderwerping te verwerpen aan de belangen van internationale financiële groepen die vooral als doel hebben om controle te krijgen op de bronnen van de regio.

Indien deze interventie verdergezet wordt, kunnen er potentieel duizenden slachtoffers vallen, wat onaanvaardbaar is voor alle werkers.

 

Wij, militanten van de ACOD-LRB van Brussel, verbinden ons ertoe alle initiatieven te steunen die erop gericht zijn de voortzetting van dit militaire offensief te voorkomen. Zwijgen is medeplichtig zijn!

Oorlog tegen oorlog, dat is ons motto!

 

ACOD-LRB Brussel

 

Brussel, op 11 oktober 2019

No Comments Yet

Comments are closed