Solidariteitsmotie met de kameraden van NMLK

Aan de stakende werkers van NLMK,

Wij zijn ​​solidair met jullie strijd tegen het aangekondigde ontslag, tijdens een ondernemingsraad, van de helft van het personeel! Deze aankondiging is onaanvaardbaar voor werkers in een sector die jarenlang op de schouders van werknemers en hun gezinnen is geherstructureerd.

Maar daarnaast kondigt het management helse voorwaarden aan voor degenen die overblijven. De bazen laten opnieuw zien dat ze geen enkel medeleven hebben voor het leven van de arbeiders en hun gezinnen. Enkel hun winst is van belang!

In deze periode waarin de rechten van alle werknemers in België aangevallen worden, ook in onze openbare diensten, moeten we, meer dan ooit, solidair zijn om terug te vechten op eensgezinde wijze.

Onze kameraden uit Clabecq toonden ons de weg in de jaren ‘90. Als jullie deze weg verder inslaan, kameraden van NMLK, staan ​​wij aan jullie zijde!

Broederlijke en vechtende groeten,

ACOD-LRB Brussel

Brussel, 06 februari 2019

No Comments Yet

Comments are closed