We stemmen morgen…

Als vertegenwoordigers van de werknemers en betrokken voor hun welzijn en hun toekomst, heeft de ACOD LRB Brussel een vragenlijst verstuurd aan
alle lijsttrekkers van de democratische partijen in Brussel en hen gevraagd wat hun aanpak en politiek beleid zal zijn dat zij willen ontwikkelen.
 
De vragenlijst bevatte volgende punten:
 
  1. het personeel (statutarisatie, precaire contracten, opleiding, collectieve vermindering van de arbeidstijd en doeleinden van einde loopbaan)
  2. de prioriteiten van onze toekomstige verkozenen in termen van statutarisatie, loon, welzijn, 2de pijler voor het pensioen, milieu?
  3. onthaal kleine kinderen
  4. rusthuizen en rust- en verpleeghuizen
  5. uitbesteding van opdrachten van openbaredienstverlening (hun standpunt m.b.t. het oprichten van vzw’s en de gevolgen voor het personeel, outsourcing naar de private sector van bepaalde diensten binnen overheidsdiensten en zijn zij bereid de verloren missies te resetten?
  6. Openbare aanbestedingen (sociale clausules moeten opgenomen worden teneinde sociale dumping tegen te gaan)
  7. Hoe zien zij de toekomst betreffende de structurering van de regionale/gemeentelijke diensten, het preventiebeleid, de fusie OCMW/gemeente, de sociale huisvesting,..
NVA, MR, Open VLD, CDH, CD&V, DEFI hebben blijkbaar geen mening oevr deze kwesties of hebben de moed niet om te reageren…dit zullen we onthouden!
 
Aan de andere kant willen wij de PTB-PVDA, PS, SP.A, Ecolo, Groen, alsook de lijst LBJETTE bedanken voor hun antwoorden, wij stellen u voor deze terug te vinden door op onderstaande link te klikken

 

No Comments Yet

Comments are closed