Internationale solidariteit met de arbeiders van Jasic Technology Shenzhen (China)

Actie van de arbeiders van Jasic Technology om de vrijlating van hun collega’s te eisen

Wij, de leden van de Algemene Vergadering van de Technische Bureaus van –de ACOD-LRB van Brussel verklaren :

Onze volle solidariteit met de arbeiders van Jasic Technology, een fabriek in Shenzhen met 1000 werknemers, die zich organiseren en sedert meer dan een maand strijden voor het opzetten van een democratische vakbond. In China heeft de eis voor een vakbond die onafhankelijk is van het regime een bijzondere betekenis. De arbeiders stootten op een weigering en brutale repressie door de lokale overheden en de officiële, door het regime gecontroleerde, vakbond.

De politie heeft op 27 juli 30 werknemers gearresteerd, waarvan er 14 tot op vandaag nog steeds vastgehouden worden . Arbeiders berichten over martelingen en fysieke agressie door de politie. Wie intussen vrijgelaten werd, staat onder toezicht van de politie en verschillende arbeiders die betrokken zijn in de strijd werden door het bedrijf ontslagen. Op 11 augustus werd Shen Mengyu, een van de voortrekkers, ontvoerd door onbekenden (van de veiligheidsdiensten). Waar ze wordt vast gehouden is tot nu onbekend. Wij eisen haar vrijlating en die van de andere arbeiders die opgepakt werden zonder officieel  in beschuldiging gesteld te zijn.

Trouw aan de traditie van internationale strijd onder arbeiders eist ACOD-LRB de onmiddellijke erkenning van het recht van de arbeiders van Jasic Technology om een democratische onafhankelijke vakbond op te zetten en de re-integratie van alle ontslagen werknemers.

Brussel, 27 augustus 2018

No Comments Yet

Comments are closed