Fantastische mobilisatie van de werknemers van Sint-Gillis om de lage lonen te veroordelen!

Op dinsdag 26 juni hebben meer dan 400 werknemers van de gemeente en het OCMW van Sint-Gillis zich in de namiddag verzameld voor het gemeentehuis om een loonsverhoging te eisen, door onder meer iedereen maaltijdcheques toe te kennen.

Dit is een lange neus voor al diegenen die dachten dat de werknemers van Sint-Gillis niet te mobiliseren waren! Gefeliciteerd aan iedereen die heeft deelgenomen!

Deze actie zorgde voor een ander machtsevenwicht tijdens de onderhandelingen die samen met de werkgever hebben plaatsgevonden: het toekennen van maaltijdcheques wordt niet meer categoriek geweigerd door de werkgever zoals enkele maanden geleden, maar dankzij de mobilisatie van de werknemers bevestigt de werkgever vandaag dat er hiervoor geen middelen beschikbaar zijn (omdat de gemeente onder budgetconsolidatie staat). Maar ze wijdt zich toe aan:

  • Het opnemen van de maaltijdcheques voor alle werknemers van de gemeente en het OCMW in de begroting van 2019 (wetende dat er een kans bestaat dat de gewestelijke toezichthouder dit niet toestaat).
  • Het benadrukken van dit onderwerp op niveau van het begeleidingscomité (onderhandelingen tussen de gemeente en de toezichthouder van de gewestelijke).
  • Het schrijven en versturen van een brief naar de Minister die instaat voor het gewestelijk toezicht van de gemeente zodat de lage lonen en de maaltijdcheques op gewestelijk niveau onder de aandacht worden gebracht.

Tijdens de vergadering hebben uw afgevaardigden van de ACOD een petitie overhandigd aan de werkgever voor het toekennen van maaltijdcheques. Deze petitie werd de afgelopen weken door 300 medewerkers van de gemeente getekend. Deze handtekeningen moeten bij de 300 handtekeningen van de werknemers van het OCMW worden gerekend, die 3 maanden geleden werden verzameld.

Dit is een eerste stap in het dossier maar dit blijft onvoldoende om de werknemers een hoger inkomen te garanderen.

We zullen deze strijd moeten verderzetten vanaf september en er staat al een eerste ontmoeting op de agenda op 11/09 om 17u bij de ACOD (Congresstraat 17) voor een grote vergadering van de werknemers van de gemeenten, OCMW’s en openbare Brusselse ziekenhuizen, waar we allen tezamen zullen beslissen welke acties zullen volgen wat betreft onze gemeenschappelijke eisen:

  • Verhoging van de barema’s met 10%, met prioriteit aan de lage lonen;
  • Een collectieve arbeidsduurvermindering zonder het verlies van loon en met bijkomende aanwervingen;
  • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door voldoende personeel aan te werven om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren voor de burgers en om het welzijn van het personeel te garanderen;
  • Het statutariseren van al het personeel.

Samen, blijven we vastbesloten! Lang leve de strijd!

No Comments Yet

Comments are closed