Solidariteitsmotie voor de vrijlating van Mounir Tahri en van Jihed Cheikhe opgesloten in het gesloten centrum 127 bis

De Algemene Vergadering van de Technische Bureaus van de sector Lokale en Regionale Besturen van de ACOD-Gewest Brussel van 12 maart 2018 vraagt de vrijlating van Mounir Tahri, vakbondsmilitant, en van Jihed Cheikhe, vastgehouden in het gesloten centrum 127 bis.

Als syndicale organisatie verdedigen wij de belangen van alle arbeiders en dus ook de arbeiders zonder papieren, die onderaan de uitbuitingsketen staan, en door de regering ingeschakeld worden om de sociale dumping te organiseren.

Wij klagen de arrestatie aan in het gebouw van de vzw Globe Aroma van Mounir Tahri, een sinds jaren zeer actieve vakbondsmilitant van de CSC-Brussel (ACV). Hij bevindt zich momenteel in het gesloten centrum 127 bis, samen met Jihed Cheikhe, een schilder uit Mauretanië. Ze riskeren allebei uitgewezen te worden.

Na zijn aankomst in België in 2006 werkte Mounir Tahri tussen juni 2008 en december 2012 voor een toeleveringsbedrijf in de onderhoudssector voor de Foyer anderlechtois-Anderlechtse Haard. Hij diende in 2009 een regularisatiedossier in in het kader van de procedure, en kreeg een in december 2011 een positief antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zijn werkgever maakte gebruik van de mazen in de wet om hem uit te buiten en te laten werken in omstandigheden die niet conforme zijn aan onze sociale wetgeving. Mounir Tahri heeft hiervoor de prijs betaald en de kans verloren om zijn verblijf te regulariseren.

Mounir is een delegee zoals wij, die de gewelddadige repressie van de regering ondergaat omdat hij syndicaal georganiseerd is!

Zijn vakbondwerk was er volledig op gericht om de solidariteit te bevorderen tussen arbeiders met en zonder papieren.

Waar gaan we naartoe als zij die strijden tegen de migratiepolitiek van de regering en de arbeiders zonder papieren organiseren opgesloten worden in gesloten centra?

Wat zullen de andere repressieve aanvallen van de regering zijn? Tegen de delegees die vechten tegen de pensioenhervorming of de privatisering van de openbare diensten?

Antiracistische strijd en solidariteit met alle arbeiders zijn de enige wapens om te antwoorden op de politieke strategie van deze regering, die haat en racisme zaait.

Daarom roept de ACOD-LRB alle arbeiders, afgevaardigden en syndicale delegaties in de beroepscentrales op om hun solidariteit te betonen en de onmiddellijke vrijlating te eisen van Mounir en Jihed Cheikhe.

Samen zijn we sterker! Halt aan de repressie tegen arbeiders zonder papieren, halt aan de repressie tegen vakbondsafgevaardigden! Halt aan de criminalisering van alle actoren van de sociale bewegingen!

Brussel, 12/03/2018

No Comments Yet

Comments are closed