Solidariteitsmotie met Gaël Quirante !

De Algemene Vergadering van de Technische Bureaus van de sector Lokale en Regionale Besturen van de ACOD-Gewest Brussel van 12 maart 2018 vraagt de stopzetting van de vervolging van Gaël Quirante, en verzet zich resoluut tegen zijn ontslag.

Gaël Quirante, departementaal secretaris van SUD Activités Postales 92 en militant van het Front Social, is slachtoffer van een echte disciplinaire intimidatie : 10 pogingen tot ontslag in 14 jaar, en bijna een jaar van opeenvolgende tuchtschorsingen.

La Poste heeft in 2010 effectief geprobeerd hem te ontslaan door hem te beschuldigen van ontvoering terwijl hij had deelgenomen aan een bezetting van het departementale management van La Poste : zijn ontslag is achtereenvolgens geweigerd door de Arbeidsinspectie in 2010, door het Ministerie van Arbeid in 2011, en door het Administratief Tribunaal in 2014.

In april 2017 annuleerde het Hof van Beroep van het Administratief Tribunaal van Versailles deze 3 vorige beslissingen en startte de ganse procedure opnieuw! De Arbeidsinspectie weigerde opnieuw zijn ontslag maar desondanks is het mevr. Penicaud, Minister van Arbeid, en ex-directeur HRM van Danone, die gaat beslissen over Gaëls lot! Onze mobilisatie moet zijn ontslag verhinderen!

La Poste heeft beslist om hard terug te slaan tegen strijdbare vakbondsafgevaardigden. De tussenkomst van de GIPN (Franse interventiepolitie) tegen de stakers van het sorteercentrum van Bègles-Bordeaux in 2005 was het startschot van dit offensief. Sindsdien stapelen de disciplinaire en gerechtelijke vervolgingen, de ontslagen, de tuchtstraffen tegen syndicalisten zich op, vooral tegen zij die weigeren het hoofd te buigen : in Ile-de-France zijn er in totaal meer dan 10 jaar tuchtschorsingen van militanten van SUD en CGT bekend sinds 2012, in totaal 14 jaar sinds 2010! 4 vakbondsmilitanten uit departement 92 (Hauts-de-Seine) werden tijdens de staking van 2014 onder toezicht geplaatst. Olivier Rosay onderging op zijn eentje 69 maanden schorsing uit de functie. Ook in departement 92  werd Yann Le Merrer ontslagen en wacht sindsdien  op een functie na de verplichting van zijn werkgever om hem te herplaatsen.

Deze repressieve logica treft  vandaag gans de arbeidersklasse : er bestaan meer dan 4000 disciplinaire of gerechtelijke vervolgingen tegen stakers of betogers sinds de beweging tegen de Wet op de Arbeid uit 2016. Maar tegen deze repressie wordt gestreden, of het nu gaat om bvb. de gevangenisstraffen van de ex-Goodyeararbeiders, de beschuldigden van het proces van de Quai de Valmy, bij PSA Poissy, of Loïc van de Compagnie Jolie Môme.

Als er repressie bestaat, is het goed dat er ook verzet is. Wij roepen op om alle gevallen van repressie te verzamelen om een einde te kunnen maken aan het huidige offensief.

Als we onze krachten bundelen, kunnen we winnen! Laat ons ons verenigen tegen de onderdrukker!

Bruxelles, 12/03/2018,

No Comments Yet

Comments are closed