Solidariteitsmotie met de werkers en de bevolking van Afrin

Photo : Krasnyicollective / Lara M.Pascual

Verklaring van de Algemene Vergadering van de Technische Bureaus van de sector Lokale en Regionale Besturen van de ACOD-Gewest Brussel van 12 maart 2018 :

Sinds 20 januari lanceerde het Turkse leger en haar bondgenoten, waaronder jihadisten verbonden aan Al Qaeda, een offensief tegen Afrin, een enclave op de Turks-Syrische grens, die deel uitmaakt van de Democratische Federatie van Noord-Syrië (Rojava). Tijdens de Syrische burgeroorlog was Afrin één de meest vreedzame regio’s, die talrijke vluchtelingen opving. De bevolking van deze regio bestaat uit Koerden, Arabieren, Assyriërs, Arameeërs, Armeniërs, Turkmenen, Alevieten, christenen en Jezidis. Bovendien past ze een autonoom democratisch model toe, gebaseerd op de principes van basisdemocratie, sociale gelijkheid, aandacht voor het milieu en bverijding van de vrouw.

De presidentiële dictatuur van Erdogan vreest dat dit de Koerden in het oosten van Turkije zou kunnen inspireren. Daarom is hij een militair offensief gestart met de beschuldiging dat de Koerdische krachten in Afrin terroristen zijn. Dit offensief is de voortzetting van de aanvallen in 2016 op de Koerdische regio’s in Turkije. Het offensief is systematisch gericht op de infrastructuur, zoals watervoorzieningen, scholen, waterdammen, wegen, voedseldepots en gezondheidscentra. In de tweede week van februari zijn een heleboel dorpen vernietigd, en meer dan 60000 inwoners ontheemd geraakt. Op 13 februari bereikte het aantal gedode burgers het aantal van 180, met 413 gewonden, waaronder kinderen en vrouwen.

Deze aanval is des te cynischer gezien de enorme opofferingen van de Koerdische strijders en bevolking in de strijd tegen Daesh. Gedurende jaren stonden zij zo goed als alleen aan het front om de regio te bevrijden van de organisatie Islamitische Staat. Door hun heroïsche strijd verdween Islamitische Staat uit de regio, waardoor de burgerbevolking bevrijd werd van het juk van deze godsdienstige fanatici. Jammer genoeg hebben de grootmachten hun eigen agenda en belangen en hebben ze deze Koerdische strijd gebruikt als schild, zolang hen dat uitkwam, om hen daarna abrupt in de steek te laten. De Verenigde Staten en de Europese Unie zwijgen als vermoord bij deze humanitaire crisis, om hun reeds gespannen relatie met het regime van Erdogan niet in gevaar te brengen. De perverse strategische spelletjes van de regionale en internationale krachten in naam van de geopolitiek in Syrië hebben al het leven van miljoenen mensen verwoest, en dit duurt nog verder.

Wij zijn van mening dat de bevolking van deze regio het recht heeft zichzelf te verdedigen. Dat doen ze vandaag door middel van democratische comités van zelfverdediging, niet-sectair en multi-etnisch. Het is ook belangrijk om beroep te doen op de solidariteit van de werkers in Turkije. Niet alleen voor de verdediging van de democratische rechten, de strijd voor goede jobs en behoorlijke huisvesting, maar ook om ervoor te zorgen dat de hulpbronnen van de regio democratisch eigendom zijn van en gecontroleerd worden door de gemeenschap, in het belang van iedereen.

Tenslotte is het absoluut noodzakelijk om een beroep te doen op de werkers overal ter wereld, inbegrepen België. Zolang de internationale machten de arbeiders en de armen in het Midden-Oosten en elders kunnen uitbuiten en dienstbaar maken aan hun economische, zelfzuchtige en strategische belangen, zullen ze er ook in slagen de arbeiders in hun eigen land te verdelen, hun verworvenheden af te bouwen, en hun eigen economische en militaire overheersing te versterken.

Wij eisen :

-Internationale solidariteit van alle arbeiders en hun syndicale organisaties met de arbeiders en de bevolking van Afrin

-De onmiddellijke veroordeling door onze regering van de Turkse agressie in Afrin

-De stopzetting van de steun en de onmiddellijke veroordeling door de NATO aan de Turkse agressie in Afrin

-De terugtrekking van de Turkse troepen uit Syrië

-De onmiddellijke stopzetting van de wapenhandel met Turkije

Brussel, 12/03/2018,

No Comments Yet

Comments are closed