Solidariteit is geen misdaad ! Migranten zijn geen misdadigers !

De ACOD verzet zich tegen het plan van de regering om huiszoekingen toe te staan in de woning van burgers die onderdak verlenen aan mensen die illegaal in het verblijven. Ook de plannen om de betrokkenen te arresteren zijn onaanvaardbaar.

België respecteert de mensenrechten niet

Het is duidelijk dat de plannen van staatssecretaris Theo Francken, met de steun van de eerste minister, indruisen tegen onze Grondwet. Deze voorziet uitdrukkelijk de onschendbaarheid van de woning. De plannen druisen ook in tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in artikel 3 voorziet dat “eenieder recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”. Ter versterking van het recht op onschendbaarheid veroordeelt dit artikel duidelijk willekeurige en illegale aanhoudingen en geeft het aan dat eenieder moet worden beschermd – ook in de woonplaats.

De politie is er niet om de te tekortkomingen van de staat te compenseren

Net zoals de magistraten gaan politiemensen niet akkoord met de rol die de regering hen wil laten vervullen in het kader van deze huiszoekingen. Hoewel het de taak van de politie is om personen die schuldig zijn aan misdaden of strafbare feiten of ervan verdacht worden, te vervolgen of aan te houden, komt de politie niet het voorrecht toe om jacht te maken op personen van wie het enige misdrijf erin bestaat dat ze in het land willen blijven.

Door deze huiszoekingen toe te staan, verleent de staatssecretaris voor Asiel en Migratie dus alleen maar meer inmengingsmacht. Onze politiemensen klagen dit uitdrukkelijk aan, aangezien dit indruist tegen de democratische grondrechten en –waarden die ze verdedigen.

No Comments Yet

Comments are closed