Staking 10/10 : Voor de bescherming van onze openbare diensten: hoog tijd om in actie te komen!

 

Sinds het najaar van 2014 wordt de ACOD geconfronteerd met een rechts regeringsbeleid, gericht op de afbouw van de openbare diensten. Ondanks herhaaldelijk verzet van uw vakbonden bleef de federale regering doof voor onze terechte bezwaren. Wij vinden dat het tijd is voor actie voordat het te laat is! De voorbije drie jaar ging de regering Michel met de hakbijl te werk in de openbare sector:

– budgetten worden teruggeschroefd en op personeel wordt bespaard waardoor openbare diensten niet langer de dienstverlening kunnen verzorgen die burgers verdienen;

– de ontmanteling van de financiering van de sociale zekerheid en onze gezondheidszorg ;

– het personeel moet langer werken, terwijl een discussie over werkbaar werk en zware beroepen ontbreekt. We moeten sterven op het werk! ;

– het pensioenstelsel van de vastbenoemde ambtenaar wordt stelselmatig uitgekleed, zonder dat er een waardig alternatief voor in de plaats komt. Ons statuut dreigt weldra te verdwijnen ;

– een minimale dienstverlening die enkel voor onzekerheid en chaos bij de burgers en een inbreuk op het stakingsrecht van het personeel zal zorgen;

– privatiseringen van overheidsbedrijven en andere openbare diensten vanuit een commerciële logica die winstbejag laten primeren op dienstverlening aan de burger en het welzijn van de werkers;

– het niet meetellen van de gepresteerde dienstjaren als contractueel personeelslid in de berekening van het openbaar pensioen. Of hoe ons een stuk van ons pensioen gestolen wordt waarvoor we hard gewerkt hebben;

– het ontwerp van koninklijk besluit dat het systeem van loopbaanonderbreking in de openbare sector wijzigt;

Dit is maar een greep uit de onbezonnen maatregelen waarmee het personeel van de openbare sector geconfronteerd wordt. De ACOD-LRB Brussel volgt bijgevolg de oproep van de Federale ACOD voor een ‘reactiedag’ binnen de openbare dienst tegen deze regeringsmaatregelen die de essentie zelf van de openbare dienst aantasten.

OP 10 OKTOBER 2017, ALLEN IN STAKING OM ONZE OPENBARE DIENSTEN TE BESCHERMEN!

No Comments Yet

Comments are closed