SYMBOLISCHE OMSINGELING VAN HET KINDERZIEKENHUIS

Tegen de geplande besparingsmaatregelen van de minister van Volksgezondheid:

SYMBOLISCHE OMSINGELING VAN HET KINDERZIEKENHUIS

OP donderdag 15 juni 2017 vanaf 12uur tot 14uur Hoofdingang.

FACEBOOK EVENT

Uw vakbonden bij het IRIS-netwerk maken zich vandaag grote zorgen over de toekomst van onze openbare instellingen. Velen onder u delen dit gevoel en deze bezorgdheid. Daarom laken wij de maatregelen waartoe Maggie De Block heeft beslist. Ter herinnering, er is voor 900 miljoen euro besparingen gepland in de gezondheidszorg; een derde daarvan zal alleen de ziekenhuizen treffen.

De IRIS-bestuurders gaan uit van een impact van ten minste 15 miljoen euro, waarvan ten minste 9 miljoen voor de ziekenhuizen IZZ, Bracops en Baron Lambert. Ze verzekeren ons dat er geen banen verloren zullen gaan, maar ons lijkt het onmogelijk een dergelijk bedrag op te vangen zonder aan de jobs en aan onze arbeidsvoorwaarden te raken.

Voor de meesten onder ons zijn de werkomstandigheden al vrij zwaar; toch wil minister De Block nu onze verworven rechten te lijf gaan en is het de bedoeling bijvoorbeeld een deel van onze loopbaaneinderegelingen af te schaffen. Wij veroordelen deze maatregel, want de minister vergeet dat het personeel dat de patiënten verzorgt, het net dankzij dit verlof kan volhouden en langer kan werken. Men moet namelijk weten dat op dit ogenblik de meerderheid van de verpleegkundigen ouder dan 40 is.

Anderzijds moeten we die maatregelen in het groter verband zien: minister van Pensioenen Bacquelaine wil ons allen tot 67 laten werken, minister Peeters drijft de flexibilisering nog op, terwijl we in onze sector al hyperflexibel zijn bij de organisatie van de werkroosters, met prestaties op weekends en feestdagen, … om de patiënten 365 dagen per jaar kwaliteitszorg te waarborgen.

Want onrechtstreeks treft de minister natuurlijk ook de patiënten; op termijn zullen de openbare ziekenhuizen immers verstikken onder de al deze maatregelen. Ze zullen niet langer hun opdrachten kunnen vervullen en het gevaar bestaat dat ze diensten moeten sluiten, zoals andere ziekenhuizen de voorbije maanden al hebben moeten doen. Dat is duidelijk de tactiek die alle liberale regeringen hanteren sedert die andere Maggie in de jaren ’80 (Thatcher). Patiënten die het zich kunnen veroorloven, zullen duurdere zorg betalen in de privéziekenhuizen. En dat is precies waar men op uit is met de grote hervorming van het ziekenhuislandschap die het kabinet van mevrouw De Block (met voornamelijk mensen van de KUL) heeft bedacht.

Het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) maakt deel uit van het IRIS-netwerk en biedt al 30 jaar lang AAN IEDEREEN zorg van spitskwaliteit in oncologie, intensieve zorgen, cardiologie, pneumologie, diabetes, en het ontsnapt evenmin aan de storm van besparingsmaatregelen. Daarom roepen wij u op om samen met ons een grote menselijke ketting te vormen om zo duidelijk te maken dat de zorg voor patiënten en zeker voor kinderen, steunt op een lange keten van mensen: schoonmakers, artsen, ziekendragers, laboratoriumtechnologen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, kinesitherapeuten, secretariaatsmedewerkers, laboranten, … Wij zijn namelijk allemaal nodig om de zieken kwaliteitsvolle zorg te bieden.

Om eenieder kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven bieden moeten de openbare ziekenhuizen toereikend gefinancierd blijven om hun zorgopdracht te vervullen, ook voor de minstbedeelden !

ACOD, ACV en VSOA

No Comments Yet

Comments are closed