Motie : Een betreurenswaardig Belgisch verhaal

Sector Lokale en Regionale Besturen van ACOD-Gewest Brussel, vandaag, 15 mei 2017, bijeen in de Algemene Vergadering van Technische Bureaus:

– herinnert eraan dat de sector onverdroten blijft strijden voor democratie, respect voor de mensenrechten en gelijkheid van man en vrouw,

– veroordeelt met klem dat België zo schandelijk en onrechtvaardig voor toetreding van Saoedi-Arabië tot de VN-Commissie voor Vrouwenrechten heeft gestemd,

– wijst erop dat dit conservatieve en vrouwonvriendelijke land vrouwen een mannelijke voogd oplegt (vader, broer, oom, zoon, …) en zo hun politieke en sociale rechten inperkt,

– stelt dat deze Belgische stem stuitend is voor al wie de vrouwenrechten verdedigt,

– toont zich bezorgd over het belangenconflict waarmee het kabinet Reynders in dit dossier te maken krijgt aangezien de kabinetschef van de minister tevens betaald bestuurster is van een multinationale onderneming die zaken doet met Saoedi-Arabië,

– stelt vast dat de politicus zichzelf eens te meer van alle blaam zuivert en zijn fout afwentelt op de ambtenaren,

vraagt minister REYNDERS uitdrukkelijk om ontslag te nemen.

No Comments Yet

Comments are closed