Fiscale zitdagen

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte
Als lid van de Brusselse Intergewestelijke kunt u hiervoor terecht in ons bondsgebouw, Congresstraat 17-19, op de 1e verdieping, in zaal B, op:

07/06/2017 08u30 > 12u30
14/06/2017 13u30 > 16u00
15/06/2017 08u30 > 12u30

Opgelet: laatste toegang 30 minuten vóór sluitingstijd!

DOCUMENTEN DIE U MOET BIJHEBBEN:

  • uw identiteitskaart en uw PIN-code, evenals die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
  • uw origineel aangifteformulier (als u dat heeft ontvangen);
  • uw voorbereidend document;
  • uw inkomstenfiches (loon, vakantiegeld, werkloosheidsvergoedingen, mutualiteitsuitkeringen, …) en die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
  • attesten (hypothecaire lening, levensverzekering, pensioensparen, giften, …);
  • nuttige bewijsstukken (bankuittreksels, facturen, BTW-briefjes, enz.).
No Comments Yet

Comments are closed