Petitie op initiatief van de vrouwencommissie ACOD ‐ LRB Brussel

dfd8043d270a631d1973dbe2ad616984

Waarom dit belangrijk is

Federaal Vrouwenbureau ACOD
Gratis kankerscreening gevraagd

België kent het hoogste aantal zieken en sterftes ten gevolge van borstkanker in Europa.
Een eenvoudige,regelmatige doorlichting zou het aantal getroffen vrouwen enorm verminderen.
Wegens begrotingsproblemen heeft de regering echter beslist om de terugbetaling
van de onderzoeken en het aantal opsporingen terug te schroeven. De ACOD vraagt
dat er een jaarlijkse gratis screening komt. Door de besparingen gebeurt de jaarlijkse mammografie nu nog slechts tweejaarlijkse (met eigen bijdrage) en enkel vrouwen tussen 50 en 69 jaar genieten nog van een tweejaarlijkse gratis mammotest.

Deze maatregel is onredelijk en een economische valstrik. Hierdoor wordt borstkanker laattijdig opgespoord en stijgen de behandelingskosten voor de getroffen vrouwen en dus
ook voor de ziekteverzekering. Hetzelfde probleem stelt zich trouwens voor de onderzoeken naar baarmoederhalskanker. De opsporingen en dus ook de
terugbetalingen zijn van jaarlijks naar driejaarlijks teruggeschroefd.

Om al deze redenen heeft het Federaal Vrouwenbureau van de ACOD een petitie opgesteld om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd, recht te geven op een jaarlijkse en gratis screening, zijnde een uitstrijkje en
een mammografie om hen te beschermen tegen vroegtijdige sterfte. Het is de bedoeling deze vraag en de handtekeningen aan het parlement voor te leggen.
Daarvoor moeten we er wel 15.000 verzamelen.
Link

Petitie :De Vrouwencommissie ACOD, op initiatief van de
vrouwencommissie ACOD ‐ LRB Brussel
vindt
dat alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd, recht zouden moeten hebben op een
jaarlijkse en gratis screening, zijnde
een uitstrijkje en een mammografie om hen te beschermen tegen vroegtijdige
sterfte.

De Vrouwencommissie ACOD

Verantwoordelijke
uitgever : Rudy Janssens, Algemeen Secretaris BIG ACOD, Fontainasplein
9‐11 – 1000 Brussel
http://www.cgspacod.brussels

No Comments Yet

Comments are closed