Beroepsgeheim : een fundamentele waarde van onze sociale rechten in gevaar!

Beroepsgeheim : een fundamentele waarde van onze sociale rechten in gevaar!

Het wetsontwerp van de N-VA (gesteund door de federale regering) wil het beroepsgeheim van de werknemers in de sociale instellingen opheffen. Een van de fundamentele waarden van het sociaal recht komt zo in gevaar. Ze worden gedwongen inlichtingen aan de Procureur des Konings te geven als ze aangevraagd worden maar ook om ‘actief’ informatie door te sluizen zou er een risico bestaan op een terroristische overtreding.

De ‘terroristische’ context wordt geïnstrumentaliseerd om deze wet te laten goedkeuren. Nochtans bestaat al een wet om dit beroepsgeheim te doorbreken waaneer een niet hypothetisch risico op schade voor een persoon bestaat!

Met dit wetsvoorstel zijn zowel de sociale werker als de gebruiker de pineut. Ten tweede omdat dit voorstel het recht op privacy, het recht op de sociale zekerheid en et recht op sociale steun in gevaar brengt en het sociale werk nog verder ondermijnt.

Het gemeenschappelijke front (BBTK, ACV, Liga voor de mensenrechten, ADAS, CVTs, CSCE, RWLP, Solidaris Mutualiteit, Ecole en colère, en de Federatie van de Waalse en Brusselse OCMW’s) vraagt dat onze federale afgevaardigden tegen deze wet stemmen om de fundamentele waarden van het sociale werk te waarborgen. Ze vragen ook om dit werk te herwaarderen.

Een gemeenschappelijke actie gebeurt op 16 februari vanaf 13u30 bij het Justitiepaleis te Brussel, op de dag van de stemming in het federaal parlement.

Laat ons massaal NEE zeggen.

ACOD LRB Brussel doet mee tegen deze schandalige wet en om de sociale werkers te steunen.

Facebook event

Oproep

ACOD LRB Pamphlet

 

No Comments Yet

Comments are closed