Michel bespaart op gezondheid…

Het bezuinigingsbeleid van de regering-Michel heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg. In deze tak van de sociale zekerheid werden de uitgaven al teruggeschroefd tot een niveau dat ruim onder het peil ligt dat nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking.

  • De uitkeringen voor ziekte, arbeidsongevallen of invaliditeit ondergingen een indexsprong, net zoals de andere sociale uitkeringen en lonen. Zorg wordt steeds duurder.
  • Verhoging van de prijs van de medikamenten, langere wachttijden voor de consultaties en de interventies… dit zal de realiteit worden voor de patient.
  • En o wee als je je baan verliest en daarna ziek wordt! Minister De Block legt je een dubbele sanctie op. Een werknemer die 1.300 euro per maand verdient, zijn baan verliest en daarna zes maanden ziek wordt, krijgt geen gewaarborgd minimum meer (1.157 euro voor een gezinshoofd), maar valt terug op 780 euro per maand. Dit komt neer op een verlies van 2.265 euro in 6 maanden. Dat is dus een dubbele sanctie die de betrokken werknemers nog dieper de ellende in duwt.

Het personeel in de gezondheidszorg is een permanent doelwit… en daar houdt het nog niet bij op!

  • Het referteloon voor het berekenen van de zieke-uitkering wordt naar beneden toe bijgesteld.
  • Verhoging van de flexibiliteit en de variabiliteit van onze uurroosters met de wet Peeters
  • De regering wil de federale administratie van de gezondheidszorg “hertekenen”.. met als gevolg dat de kwaliteit van de zorg er nog op achteruit gaat.
  • De miljoenen besparing voorzien door de minister gaan ontegensprekelijk ten koste van arbeidsplaatsen, al dan niet direct, in onze sector. Het personeelstekort is reeds sterk voelbaar, hoe lang gaan we dit nog volhouden?
  • De minister is van plan in te grijpen in de ouderdomsdagen van het personeel alsook bij de 52+
  • De regering bereidt de terugkeer van zieken naar werk voor en daar horen financiële sancties bij wanneer je als onwillig zou worden beschouwd. En dat terwijl het vaak de werkgevers zijn die deze mensen liever niet op hun werkvloer willen zien.

De besparingspolitiek, vooral in de gezondheidssector hebben verschrikkelijke gevolgen voor de werknemers en de burgers en dit zal alleen maar verergeren.

Misschien wordt het eindelijk tijd om zich massaal te mobiliseren?

De ACOD LRB ROEPT OP OM MASSAAL TE MANIFESTEREN VOOR DE VERDEDIGING VAN ONZE GEZONDHEIDSZORG:

Afspraak op donderdag 24 november 2016

Om 10h30 aan het Noordstation.

Alle werknemers van de gezondheid sector worden gedekt door een stakingsaanzegging!!

13528068_1144981452207704_9039975577394367032_o

No Comments Yet

Comments are closed