Motie : Voor een nieuwe actie plan !

 

Motie AVTB dd 28/10/2016 – ACOD LRB BRU

Kameraden,

De laatste beslissingen van de federale regering vormen nog maar eens een aanval tegen de hele werkende klasse en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals de vrouwen, de zieken, de jongeren en de gepensioneerden.

Wij zijn van mening dat onze vakbond passend moet reageren op deze nieuwe aanval en alle nodige middelen moet inzetten voor een sterke arbeidersstrijd met als doel het onvoorwaardelijk intrekken van de antisociale maatregelen die onze opeenvolgende regeringen de voorbije jaren hebben genomen, en het vrijwaren van de sociale en syndicale rechten die we in bijna een eeuw hebben verworven.

Daarom, vragen wij, leden van de Algemene Vergadering van Technische Bureaus van ACOD-LRB Brussel, de hogere instanties van ACOD en ABVV om zo snel mogelijk een buitengewoon congres te beleggen waarop we samen besprekingen kunnen voeren en beslissen over een nieuw en krachtig actieplan, namelijk een plan met algemene stakingen van toenemende duur: eerst 24 uur, dan 48 uur, dan 72 uur en zo nodig ‘tot de finish’, tot de antisociale maatregelen van de federale regering worden ingetrokken.

Wij vragen ook dat interprofessionele solidariteit wordt georganiseerd met de sectoren die rechtstreeks door ontslagen of bedrijfssluitingen worden getroffen.

Brussel,

28-10-2016

 

No Comments Yet

Comments are closed