Tegen besparingsbeleid, mobilisatie !

 

10 goede redenen om zich aan te sluiten bij de stakingsbewegingen

Omdat ik evenmin wil (dat):

  1. Ik langer moet werken om minder te verdienen: het pensioen op 67 jaar en het pensioen met punten.
  2. de compensaties voor lastig werk (preferentiële tantièmes) worden afgeschaft
  3. Ik tot 50 uur per week moet werken
  4. Verplicht worden tot overuren zonder rechtvaardiging van de werkgever, zonder extra loon te ontvangen en zonder de eerste 143 overuren te kunnen recupereren
  5. bepaalde opdrachten van openbare dienstverlening worden geprivatiseerd en toevertrouwd aan private onderaannemers of uitgevoerd door publieke – private samenwerkingen of interimaire werkkrachten
  6. de automatische loonindexering wordt afgeschaft
  7. de loonbarema’s worden afgeschaft en de lonen worden berekend op basis van de lonen van de buurlanden: de competitiviteit drukt de lonen
  8. het stakingsrecht en de syndicale vrijheden aan banden worden gelegd
  9. de themaverloven geleidelijk verdwijnen (tijdskrediet om een opleiding te volgen of zijn kinderen op te voeden of een zieke ouder bij te staan)
  10. de budgetten van de openbare diensten met drie miljard worden ingekrompen: wat zal neerkomen op minder werkposten en een minder kwaliteitsvolle dienstverlening

 

De regering blijft doof voor de eisen van de werknemers omdat ze wil dat de werknemers zich doodwerken!

Het is genoeg geweest! We zijn het beu om bestolen te worden! Laten we terugnemen waar we recht op hebben!

13528068_1144981452207704_9039975577394367032_o

No Comments Yet

Comments are closed