Nationale Betoging 24-5 11u Noord Station

 

Kameraden,

Voor de actie van 24 mei waarvoor we afspRaak geven om 11u (Noordstation – aan de grote rode ballonnen ‘ALR-LRB BRU’), stellen wij voor dat jullie folders uitdelen in jullie besturen vooraleer naar de actie te komen met als doel om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor de stakingsdagen van 31 mei (openbare diensten) en 24 juni (algemene staking).

De folders liggen ter jullie beschikking op de centrale. 

NOS TRACTS A TELECHARGER ICI  ou CELUI DE LA FGTB

Muriel DI MARTINELLI                                                                                                                Maxime NYS

Secrétaire Régionale / Gewestelijk Secretaresse                                                                        Adjunct-Gewestelijk Secretaris/Secrétaire Régional adjoint

CGSP-ACOD   ALR-LRB BRU                                                                                                         

 

NEEN AAN DE 45 UREN !

Op zijn statutair congres van 3 en 4 mei heeft de ACOD LRB Brussel onderstaande motie goedgekeurd die oproept om de strijd aan te binden met de maatregelen-Peeters die onder meer de 38-urige werkweek willen afschaffen. Samen blokkeren we deze sociale achteruitgang!

Wij, werkers, studenten, werkzoekenden, vakbondslieden, leden van organisaties en collectieven, gewone burgers, wijzen stellig de tekst af van de minister van Werk over de ‘structurele aanpassingen van de werkgelegenheidsmarkt’.

Wij weigeren de 45-urige werkweek en om 11 uur per dag te werken, en dit zonder enige onderhandeling. Wij willen niet dat ons werk op jaarbasis berekend wordt zodat de werkgevers ons zo vaak en zo lang ze wensen kunnen laten werken zonder uitbetaling van overuren.

Wij willen geen extra flexibiliteit zodat de werkgevers onze uurroosters 24 uur op voorhand kunnen veranderen. We zijn geen machines en willen ons privéleven niet opofferen in naam van de productiviteit. Wij wijzen elke vorm van onzekere tewerkstelling af, met de institutionalisering van uitzendwerk (met het contract van onbepaalde duur als regel), of zelf thuiswerk dat werkers afzondert van hun werkomgeving en hen in onzekere arbeids- en welzijnsomstandigheden duwt.

We willen niet dat de werkers slaven van hun werkgever worden met een steeds hoger werkritme en burn-out als gevolg, wat eveneens impact heeft op hun familiale leven, terwijl steeds meer jongeren maar geen werk vinden op de arbeidsmarkt. Welke werkgever gaat immers nog mensen aanwerven als hij zijn werkers meer kan laten werken?

Deze Peeters-flexibiliteit leidt tot loonverlies en vernietigt de werkgelegenheid!

We wensen een 30-urige werkweek van 4 dagen, net om meer werkgelegenheid en levenskwaliteit te scheppen voor iedereen, om beter te werken en om iedereen aan het werk te zetten. Maar om dit mogelijk te maken eisen wij eerst en vooral dat deze oneerlijke en inefficiënte maatregelen afgeschaft worden.

We gaan niet toestaan dat deze tekst omgezet wordt in wetgeving en onze maatschappij opnieuw de 19e eeuw instuurt.
We zullen actie voeren totdat deze regering terugdeinst of valt.

Meer werken voor minder loon: wij zeggen NEE! NEE tegen soberheid! NEE tegen sociale achteruitgang!

              

 

No Comments Yet

Comments are closed